Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy doktorskie

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych oferuje unikalne kształcenie w programach doktorskich z zakresu dyscyplin, w których Uniwersytet Jagielloński posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Są to: archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce. Dodatkowo, kandydaci realizujący projekty interdyscyplinarne i międzydziedzinowe mogą kształcić się w programie interdyscyplinarnym.

Każdy z programów wspiera Doktoranta w realizacji projektu doktorskiego, pozwalając zdobyć pogłębione kompetencje z zakresu warsztatu metodologicznego, kierunkowego obszaru badań, jak również umiejętności niezbędnych do efektywnego funkcjonowania w różnych obszarach aktywności akademickiej i pozaakademickiej.

Szczegółówy opis programów doktorskich obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2019/2020 znajduje się tutaj.

Szczegółówy opis programów doktorskich obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2020/2021 znajduje się tutaj.