Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy doktorskie.

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych oferuje unikalne kształcenie w programach doktorskich z zakresu dyscyplin, w których Uniwersytet Jagielloński posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Są to: archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce. Dodatkowo, kandydaci realizujący projekty interdyscyplinarne i międzydziedzinowe mogą kształcić się w programie interdyscyplinarnym.

Każdy z programów wspiera Doktoranta w realizacji projektu doktorskiego, pozwalając zdobyć pogłębione kompetencje z zakresu warsztatu metodologicznego, kierunkowego obszaru badań, jak również umiejętności niezbędnych do efektywnego funkcjonowania w różnych obszarach aktywności akademickiej i pozaakademickiej.

Szczegółówy opis programów doktorskich obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2019/2020 znajduje się tutaj.

Szczegółówy opis programów doktorskich obowiązujący Doktorantów przyjmowanych od roku akademickiego 2020/2021 znajduje się tutaj.

Szczegółówy opis programów doktorskich obowiązujący Doktorantów przyjmowanych od roku akademickiego 2022/2023 znajduje się tutaj.