Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Interdyscyplinarny

Interdyscyplinarny Program Doktorski obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2019/2020

Interdyscyplinarny Program Doktorski obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2020/2021

Kierownik Programu: dr hab. Sebastian T. Kołodziejczyk, prof. UJ

Dyżur: codziennie, za wcześniejszym umówieniem drogą elektroniczną.

Kontakt: interdisciplinary.phd@uj.edu.pl

Więcej o Programie

Program interdyscyplinarny skierowany jest do wszystkich tych, którzy realizują swoje badania w kilku paradygmatach metodologicznych, z uwzględnieniem osiągnięć naukowych wielu dyscyplin. Uzyskany stopień będzie wprawdzie w konkretnej dyscyplinie (choć możliwe jest także uzyskanie stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych), niemniej realizacja programu pozwala na znacznie większą swobodę w doborze różnych instrumentów niezbędnych do powstania wysokiej jakości rozprawy doktorskiej.

Szczegóły Programu można znaleźć tutaj.

Współpraca z POB Heritage

W roku akademickim 2020/2021 w Interdyscyplinarnym Programie Doktorskim będą realizowane projekty doktorskie związane z tematyką dziedzictwa i różnorodności kulturowej we współpracy z Priorytetowym Obszarem Badawczym Heritage w ramach Inicjatywy Doskonałości - Uczelnia Badawcza.   więcej o

Deep uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions - współpraca z drem Tomaszem Żuradzkim, prof. UJ

W roku akademickim 2019/2020 do Programu Interdyscyplinarnego przyjęto dwoje Doktorantów, którzy realizują projekty doktorskie w ramach projektu dra Tomasza Żuradzkiego, prof. UJ, finansowanego ze środków ERC. 

Opis projektu:

Postęp w badaniach oraz technologiach biomedycznych połączony jest często z niepewnością dotyczącą tego, w jaki sposób należy oceniać jego rezultaty. Niekiedy kontrowersje wywołuje też sama dopuszczalność prowadzenia danego typu badań lub legalizacji danego typu techniki. Hipoteza mojego projektu, który będę realizował dzięki finansowaniu z Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) w ramach konkursu Starting Grant, głosi, że niektóre badania naukowe w naukach biomedycznych wywołują specyficzne emocje i wyzwalają rozmaite sposoby przetwarzania informacji, wpływające na oceny normatywne i związane z nimi decyzje. Podstawowe pytanie badawcze, na które będę chciał odpowiedzieć jest takie: w jaki sposób heurystyki i błędy poznawcze udokumentowane przez psychologów wpływają na formułowanie ocen normatywnych w kontekście badań i technologii biomedycznych, a także jak rozgraniczyć od siebie zniekształcone i niezniekształcone sądy wartościujące w tego typu kontekstach. Hipotezą projektu jest to, że wiele istniejących zasad, regulacji i praktyk bioetycznych wynika z automatycznych i nieuzasadnionych reakcji psychologicznych, a nie z systemowych rozważań na temat możliwych uzasadnień alternatywnych sposobów decydowania w warunkach różnych, złożonych typów niepewności. Celem projektu jest więc reinterpretacja powszechnych osądów etycznych na temat najnowszych postępów w biomedycynie. Zamiast rozumieć te osądy jako przedłużenie tradycyjnych stanowisk normatywnych w etyce, projekt proponuje bardziej adekwatną interpretację, uwzględniającą wykorzystanie rozmaitych podejść normatywnych do podejmowania decyzji w warunkach fundamentalnej niepewności, czyli np. w sytuacjach niepewności normatywnej, niezdeterminowania czy wartościowania samego istnienia ludzkiego. Wyniki projektu mogą mieć praktyczne zastosowania np. w przypadku regulacji badań naukowych z zakresu biomedycyny.

więcej o

Doktoranci Programu

Mgr Mariusz Maziarz - promotor: 

Mgr Karolina Wiśniowska - promotor: prof. dr hab. Wojciech Załuski, promotor pomocniczy: dr Tomasz Żuradzki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron