Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Interdyscyplinarny i międzydziedzinowy

Interdyscyplinarny Program Doktorski obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2019/2020

Interdyscyplinarny i międzydziedzinowy Program Doktorski obowiązujący Doktorantów przyjmowanych od roku akademickiego 2020/2021

Kierownik Programu: dr hab. Krzysztof Kowalski

Dyżur: za wcześniejszym umówieniem drogą elektroniczną.

Kontakt: interdisciplinary.phd@uj.edu.pl

Interdyscyplinarny i międzydziedzinowy program doktorski skierowany jest do wszystkich tych, którzy realizują swoje badania w kilku paradygmatach metodologicznych, z uwzględnieniem osiągnięć naukowych wielu dyscyplin. Uzyskany stopień będzie wprawdzie w konkretnej dyscyplinie (choć możliwe jest także uzyskanie stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych), niemniej realizacja programu pozwala na znacznie większą swobodę w doborze różnych instrumentów niezbędnych do powstania wysokiej jakości rozprawy doktorskiej.

 

Szczegóły Programu można znaleźć tutaj.

Od roku akademickiego 2021/20212 w Interdyscyplinarnym i Międzydziedzinowym Programie Doktorskim realizowane będą projekty doktorskie związane z tematyką dziedzictwa i różnorodności kulturowej w ramach umowy UNA EUROPA w programie UNA HERITAGE PhD CONSORTIUM PROGRAMME we współpracy z Priorytetowym Obszarem Badawczym Heritage w ramach Inicjatywy Doskonałości - Uczelnia Badawcza.  

Przyjęci Doktoranci:

więcej o

Od roku akademickiego 2020/2021 w Interdyscyplinarnym i Międzydziedzinowym Programie Doktorskim realizowane są projekty doktorskie związane z tematyką dziedzictwa i różnorodności kulturowej we współpracy z Priorytetowym Obszarem Badawczym Heritage w ramach Inicjatywy Doskonałości - Uczelnia Badawcza.  

Przyjęci Doktoranci:

  • Mgr Zuzanna Ogorzewska
  • Mgr Aldona Pikul
więcej o

W roku akademickim 2019/2020 do Programu Interdyscyplinarnego przyjęto dwoje Doktorantów, którzy realizują projekty doktorskie w ramach projektu dra Tomasza Żuradzkiego, prof. UJ, finansowanego ze środków ERC. 

Opis projektu:

Postęp w badaniach oraz technologiach biomedycznych połączony jest często z niepewnością dotyczącą tego, w jaki sposób należy oceniać jego rezultaty. Niekiedy kontrowersje wywołuje też sama dopuszczalność prowadzenia danego typu badań lub legalizacji danego typu techniki. Hipoteza mojego projektu, który będę realizował dzięki finansowaniu z Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) w ramach konkursu Starting Grant, głosi, że niektóre badania naukowe w naukach biomedycznych wywołują specyficzne emocje i wyzwalają rozmaite sposoby przetwarzania informacji, wpływające na oceny normatywne i związane z nimi decyzje. Podstawowe pytanie badawcze, na które będę chciał odpowiedzieć jest takie: w jaki sposób heurystyki i błędy poznawcze udokumentowane przez psychologów wpływają na formułowanie ocen normatywnych w kontekście badań i technologii biomedycznych, a także jak rozgraniczyć od siebie zniekształcone i niezniekształcone sądy wartościujące w tego typu kontekstach. Hipotezą projektu jest to, że wiele istniejących zasad, regulacji i praktyk bioetycznych wynika z automatycznych i nieuzasadnionych reakcji psychologicznych, a nie z systemowych rozważań na temat możliwych uzasadnień alternatywnych sposobów decydowania w warunkach różnych, złożonych typów niepewności. Celem projektu jest więc reinterpretacja powszechnych osądów etycznych na temat najnowszych postępów w biomedycynie. Zamiast rozumieć te osądy jako przedłużenie tradycyjnych stanowisk normatywnych w etyce, projekt proponuje bardziej adekwatną interpretację, uwzględniającą wykorzystanie rozmaitych podejść normatywnych do podejmowania decyzji w warunkach fundamentalnej niepewności, czyli np. w sytuacjach niepewności normatywnej, niezdeterminowania czy wartościowania samego istnienia ludzkiego. Wyniki projektu mogą mieć praktyczne zastosowania np. w przypadku regulacji badań naukowych z zakresu biomedycyny.

więcej o

1. mgr Julia Golachowska

2. dr Mariusz Maziarz

3. mgr Marlena Nikody

4. mgr Zuzanna Ogorzewska

5. mgr Aldona Pikul

6. mgr Magdalena Ubysz

7. mgr Karolina Wiśniowska 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron