Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Filozofia

Program doktorski w dyscyplinie Filozofia obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2019/2020

Program doktorski w dyscyplinie Filozofia obowiązujący Doktorantów przyjmowanych od roku akademickiego 2020/2021

Kierownik Programu: dr hab. Michał Bohun, prof. UJ

Dyżur: w poniedziałki: 13.00-14.00 w Biurze Szkoły

Kontakt: philosophy.phd@uj.edu.pl , michal.bohun@uj.edu.pl .

PROGRAM FILOZOFIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO.

Program doktorski Filozofia oferuje zaawansowane studia i pracę badawczą we wszystkich podstawowych obszarach nauk filozoficznych: logika i filozofia formalna, nauki kognitywne, ontologia, epistemologia, etyka i bioetyka, estetyka, filozofia człowieka, filozofia kultury, filozofia języka, filozofia nauki, filozofia społeczna i filozofia polityczna, historia filozofii od starożytności do czasów współczesnych, filozofia Wschodu. Studia i badania prowadzone są w ścisłej współpracy z ekspertami z innych dyscyplin humanistycznych i innych nauk.

Uczeni związani z programem doktorskim reprezentują różne orientacje i szkoły filozoficzne. Najważniejsze z nich to fenomenologia, filozofia analityczna, hermeneutyka, liberalna filozofia polityczna, w badaniach nad historią filozofii i myśli społecznej istotny jest wpływ warszawskiej szkoły historii idei. Różnorodność badań i metod filozoficznych zapewnia szeroki wybór tematów badawczych i ułatwia precyzyjne sformułowanie hipotez i problematyki rozprawy doktorskiej.

Oferowany jest ośmiosemestralny lub sześciosemastralny program kształcenia. Celem programu w ramach SDNH UJ i zadaniem Doktoranta jest przygotowanie do pracy badawczej i dydaktycznej na najwyższym poziomie. Praca nad rozprawą doktorską traktowana jest jako integralna część badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie. Doktorant realizuje indywidualny plan badawczy w formie różnych aktywności: kursów akademickich, samodzielnych badań, staży i wyjazdów, konferencji, warsztatów, publikowania wyników badań, pracy nad rozprawą doktorską. Opiekę nad Doktorantem sprawuje promotor wraz z Komitetem Doktorskim lub Zespołem Oceniającym. Z promotorem współpracować mogą promotor pomocniczy lub drugi promotor (współpromotor), których wyznacza Rada Dyscypliny Filozofia w Uniwersytecie Jagiellońskim. Kształcenie i badania mogą odbywać się we wspólnie z innymi jednostkami Uniwersytetu oraz z innymi polskimi i zagranicznymi instytucjami naukowymi.

Więcej szczegółów i kontakt:
https://human.phd.uj.edu.pl/
https://filozofia.uj.edu.pl/
sdnh@uj.edu.pl
philosophy.phd@uj.edu.pl

Formalna struktura programu znajduje się tutaj.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci programu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program doktorski: Filozofia
Dyscyplina naukowa: Filozofia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Nauczanie filozofii praktycznej w Uniwersytecie Wileńskim i w Akademii Mohylańskiej w XVII-XVIII wieku.
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab., prof. UJ Steffen Huber, Instytut Filozofii UJ

Program doktorski: Filozofia
Dyscyplina naukowa: Filozofia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Facticité et individuation. Figures phénoménologiques du sujet à la lumière de latradition métaphysique
Pl: Faktyczność a indywiduacja. Fenomenologiczne figury podmiotu w perspektywie tradycji metafizycznej
Promotor rozprawy doktorskiej: prof. Marek Drwięga(Jagiellonian University)
Współpromotor/promotor pomocniczy: prof. Claude Romano(Sorbonne University)

Program doktorski: Filozofia
Dyscyplina naukowa: Filozofia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Reception of ancient philosophy in the thought of Gregory Palamas
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Jan Kiełbasa, prof. UJ
Promotor pomocniczy: dr Michał Bizoń

Program doktorski: Filozofia
Dyscyplina naukowa: Filozofia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Is a Plausible Epiphenomenalist Posi-tion Possible?
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Katarzyna Kijania-Placek, prof. UJ
Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Posłajko

Program doktorski: Filozofia

Dyscyplina naukowa: Filozofia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Wpływ filozofii Edwarda Abramowskiego na literaturę polską pierwszej połowy XX wieku. Studium z historii idei.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Leszek Augustyn, prof. UJ

Program doktorski: Filozofia

Dyscyplina naukowa: Filozofia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Po krytyce. Filozofia Transcendentna w idealizmie niemieckim wobec współczesnych sporów o transcendentalizm.

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Marek Drwięga

Program doktorski: Filozofia

Dyscyplina naukowa: Filozofia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Filozofia moralności Johna D. Caputo

Promotor rozprawy doktorskiej: Prof. dr hab. Marek Drwięga

Program doktorski: Filozofia

Dyscyplina naukowa: Filozofia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Uprawdziwianie. Czy fakty są jeszcze potrzebne?

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, prof. UJ

Program doktorski: Filozofia

Dyscyplina naukowa: Filozofia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Is Inferentialism Compatible with Naturalism?

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Krzysztof Posłajko, prof. UJ

Program doktorski: Filozofia

Dyscyplina naukowa: Filozofia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Ludzkie działanie w myśli wczesnego średniowiecza (IV-VIII w.) na zachodzie Europy

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Jan Kiełbasa, prof. UJ

Dyscyplina naukowa: Filozofia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Filozoficzne implikacje relacji człowiek-nieczłowiek

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Leszek Sosnowski

Współpromotor/Promotor pomocniczy: dr Bipin Indurkhya, prof. UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron