Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Filozofia

Program doktorski w dyscyplinie Filozofia obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2019/2020

Program doktorski w dyscyplinie Filozofia obowiązujący Doktorantów przyjmowanych od roku akademickiego 2020/2021

Kierownik Programu: dr hab. Michał Bohun, prof. UJ

Dyżur: w poniedziałki: 13.00-14.00 w Biurze Szkoły

Kontakt: philosophy.phd@uj.edu.pl , michal.bohun@uj.edu.pl .

PROGRAM FILOZOFIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ NAUK HUMANISTYCZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO.

Program doktorski Filozofia oferuje zaawansowane studia i pracę badawczą we wszystkich podstawowych obszarach nauk filozoficznych: logika i filozofia formalna, nauki kognitywne, ontologia, epistemologia, etyka i bioetyka, estetyka, filozofia człowieka, filozofia kultury, filozofia języka, filozofia nauki, filozofia społeczna i filozofia polityczna, historia filozofii od starożytności do czasów współczesnych, filozofia Wschodu. Studia i badania prowadzone są w ścisłej współpracy z ekspertami z innych dyscyplin humanistycznych i innych nauk.

Uczeni związani z programem doktorskim reprezentują różne orientacje i szkoły filozoficzne. Najważniejsze z nich to fenomenologia, filozofia analityczna, hermeneutyka, liberalna filozofia polityczna, w badaniach nad historią filozofii i myśli społecznej istotny jest wpływ warszawskiej szkoły historii idei. Różnorodność badań i metod filozoficznych zapewnia szeroki wybór tematów badawczych i ułatwia precyzyjne sformułowanie hipotez i problematyki rozprawy doktorskiej.

Oferowany jest ośmiosemestralny lub sześciosemastralny program kształcenia. Celem programu w ramach SDNH UJ i zadaniem Doktoranta jest przygotowanie do pracy badawczej i dydaktycznej na najwyższym poziomie. Praca nad rozprawą doktorską traktowana jest jako integralna część badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie. Doktorant realizuje indywidualny plan badawczy w formie różnych aktywności: kursów akademickich, samodzielnych badań, staży i wyjazdów, konferencji, warsztatów, publikowania wyników badań, pracy nad rozprawą doktorską. Opiekę nad Doktorantem sprawuje promotor wraz z Komitetem Doktorskim lub Zespołem Oceniającym. Z promotorem współpracować mogą promotor pomocniczy lub drugi promotor (współpromotor), których wyznacza Rada Dyscypliny Filozofia w Uniwersytecie Jagiellońskim. Kształcenie i badania mogą odbywać się we wspólnie z innymi jednostkami Uniwersytetu oraz z innymi polskimi i zagranicznymi instytucjami naukowymi.

Więcej szczegółów i kontakt:
https://human.phd.uj.edu.pl/
https://filozofia.uj.edu.pl/
sdnh@uj.edu.pl
philosophy.phd@uj.edu.pl

Formalna struktura programu znajduje się tutaj.

 

Mgr Bogdan Babenko
Mgr Bartosz Bednarczyk
Mgr Marek Maraszek
Mgr Wojciech Micał
Mgr Jan Rostek

Widok zawartości stron Widok zawartości stron