Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauki o Sztuce

Program doktorski w dyscyplinie Nauki o sztuce obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2019/2020

Program doktorski w dyscyplinie Nauki o sztuce obowiązujący Doktorantów przyjmowanych od roku akademickiego 2020/2021

Kierownik Programu: Dr hab. Sebastian Jagielski

Dyżur: 

Kontakt: sebastian.jagielski@uj.edu.pl

Program doktorski: Nauki o sztuce

Współtworzą go jednostki należące do trzech wydziałów UJ, zatrudniający samodzielnych pracowników naukowych zajmujących się szeroko zakrojonymi badaniami nad sztuką, muzyką, teatrem, filmem, fotografią.

Instytut Historii Sztuki (Wydział Historyczny): https://ihs.uj.edu.pl/

Instytut Muzykologii (Wydział Historyczny): http://www.muzykologia.uj.edu.pl/

Instytut Sztuk Audiowizualnych (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej): http://www.film.uj.edu.pl/

Katedra Teatru i Dramatu (Wydział Polonistyki): http://www.katedrateatru.polonistyka.uj.edu.pl/

Katedra Performatyki (Wydział Polonistyki): http://www.performatyka.polonistyka.uj.edu.pl/

W ramach programu doktorskiego nauki o sztuce można podejmować badania z zakresu sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuk audiowizualnych, zarówno w kontekście polskim, europejskim jak i światowym. Program doktorski oferuje wszechstronny program kształcenia, który łączy przygotowanie do samodzielnej i zespołowej pracy badawczej z seminariami specjalistycznymi i interdyscyplinarnymi. Integralną częścią kształcenia w programie jest realizacja indywidualnego planu badawczego pod opieką promotora.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci programu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron