Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Językoznawstwo

Program doktorski w dyscyplinie Językoznawstwo obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2019/2020

Program doktorski w dyscyplinie Językoznawstwo obowiązujący Doktorantów przyjmowanych od roku akademickiego 2020/2021

Kierownik Programu: dr hab. Maria Jodłowiec

Dyżur: w środy o 18:20-19:50 (online na platformie MS Teams)

Kontakt: maria.jodlowiec@uj.edu.pl , linguistics.phd@uj.edu.pl.

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ realizuje unikatowy program kształcenia doktorskiego w zakresie językoznawstwa. Program ten oparty jest na szerokiej ofercie kursowej i zajęciach autorskich prowadzonych przez doświadczonych pracowników naukowych, zaangażowanych w badania z danej tematyki, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny zajęć i powiązanie treści programowych z najnowszymi kierunkami analiz językoznawczych. Zasadniczy trzon programu kształcenia tworzą kursy fakultatywne, dzięki czemu młoda badaczka czy młody badacz mogą samodzielnie profilować własną ścieżkę rozwoju naukowego, ukierunkowaną na realizację indywidualnego planu badawczego i dopasowaną do swoich zainteresowań i preferencji. Duży nacisk położony jest na metodologię badań oraz najnowsze tendencje badawcze w językoznawstwie, warsztatowy charakter zajęć i zindywidualizowane podejście do każdego z uczestników. Przewidziane w programie kursy w języku angielskim przygotowują słuchaczy do funkcjonowania na polu międzynarodowym. Nabywając kompetencje potrzebne do samodzielnego prowadzenia badań naukowych i upowszechniania ich wyników oraz zdobywając sprawności społeczne, niezbędne do twórczego myślenia i działania, początkujący naukowiec uczy się, jak  realizować projekty indywidualne i zespołowe.  Istotnym celem kształcenia jest zatem z jednej strony harmonijne pogłębianie wiedzy i umiejętności młodych uczonych, a z drugiej zindywidualizowane podejście do każdego z nich, wspierające ich wszechstronny rozwój naukowy i osobisty.

Mgr Jan German
Mgr Paulina Karpeta
Mgr Urszula Malina
Mgr Tomasz Moździerz
Mgr Szymon Nowak
Mgr Olga Radziszewska
Mgr Dominika Werońska
Mgr Piotr Wesołowski
Mgr Patryk Wiśniewski

Widok zawartości stron Widok zawartości stron