Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Literaturoznawstwo

Program doktorski w dyscyplinie Literaturoznawstwo obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2019/2020​

Program doktorski w dyscyplinie Literaturoznawstwo obowiązujący Doktorantów przyjmowanych od roku akademickiego 2020/2021

Kierownik Programu: dr hab. Jerzy Franczak

Dyżur: środy w godzinach 15:00-16:30 na platformie MS Teams

Kontakt: literary.phd@uj.edu.pl , jerzy.franczak@uj.edu.pl

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych – Literaturoznawstwo

Program stwarza możliwość studiowania literaturoznawstwa na najwyższym poziomie i daje wsparcie młodym naukowcom w przygotowaniu przez nich rozpraw doktorskich. Oferuje on spersonalizowany tok nauczania oraz różne formy ścisłej współpracy ze strukturami uniwersyteckimi, otwierając w ten sposób szerokie pole intelektualnych i akademickich aktywności. Pracownicy Wydziału Polonistyki oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego służą swoją wiedzą i zawodowym doświadczeniem w bardzo wielu obszarach badawczych, takich jak historia literatur narodowych i komparatystyka, poetyka i teoria literatury, krytyka literacka oraz antropologia, socjologia i filozofia literatury. Czteroletni program srudiów zakłada zindywidualizowany tok nauczania. Zajęcia odbywają się w małych, kilkuosobowych grupach. Wszystkie kursy mają charakter warsztatów i seminariów mających na celu poszerzenie wiedzy oraz umiejętności początkujących badaczy w zakresie: a) metodologii współczesnych badań humanistycznych, a zwłaszcza literaturoznawczych; b) warsztatu naukowego, w tym planowania i skutecznego prowadzenia badań, a także prezentowania wyników badań (w tym pisania tekstów naukowych).

Młodzi naukowcy będą mieli możliwość zdobycia kompetencji nauczycieli akademickich w ramach praktyk studenckich w wymiarze 60 godzin na trzecim lub czwartym roku kształcenia oraz zajęcia z metodyki nauczania na studiach wyższych. Osobne miejsce w programie studiów zajmują zajęcia poświęcone pozyskiwaniu środków na badania ze źródeł zewnętrznych (grantów). Jako że kształcenie w SDNH ma ponadto umożliwić młodym naukowcom wejście w profesjonalne środowisko badawcze, jeden rok studiów powinien być zaliczony przez doktoranta w innym ośrodku zagranicznym (ewentualnie krajowym) w ramach obwiązujących i nowych umów o współpracy i wymianie akademickiej.

Uczestnicy studiów uzyskają ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego wszechstronne wsparcie, obejmujące m.in. stypendium w okresie trwania studiów, afiliację UJ, dostęp do infrastruktury uczelni (w tym do bibliotek), możliwość uczestniczenia z programach międzynarodowych i w wymianie kadr, środki na kwerendy i na udział w konferencjach.

Mgr Jakub Antosz-Rekucki
Mgr Sebastian Brejnak
Mgr Piotr Konecki
Mgr Przemysław Koniuszy
Mgr Krystian Piotrowski
Mgr Karolina Ples
Mgr Zuzanna Sala
Mgr Michał Sawczuk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron