Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Literaturoznawstwo

Program doktorski w dyscyplinie Literaturoznawstwo obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2019/2020​

Program doktorski w dyscyplinie Literaturoznawstwo obowiązujący Doktorantów przyjmowanych od roku akademickiego 2020/2021

Kierownik Programu: Dr hab. Mateusz Antoniuk

Dyżur: poniedziałki, 18.30-19.30 (MS Teams)

Kontakt: literary.phd@uj.edu.pl

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych – Literaturoznawstwo

Program stwarza możliwość studiowania literaturoznawstwa na najwyższym poziomie i daje wsparcie młodym naukowcom w przygotowaniu przez nich rozpraw doktorskich. Oferuje on spersonalizowany tok nauczania oraz różne formy ścisłej współpracy ze strukturami uniwersyteckimi, otwierając w ten sposób szerokie pole intelektualnych i akademickich aktywności. Pracownicy Wydziału Polonistyki oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego służą swoją wiedzą i zawodowym doświadczeniem w bardzo wielu obszarach badawczych, takich jak historia literatur narodowych i komparatystyka, poetyka i teoria literatury, krytyka literacka oraz antropologia, socjologia i filozofia literatury. Czteroletni program srudiów zakłada zindywidualizowany tok nauczania. Zajęcia odbywają się w małych, kilkuosobowych grupach. Wszystkie kursy mają charakter warsztatów i seminariów mających na celu poszerzenie wiedzy oraz umiejętności początkujących badaczy w zakresie: a) metodologii współczesnych badań humanistycznych, a zwłaszcza literaturoznawczych; b) warsztatu naukowego, w tym planowania i skutecznego prowadzenia badań, a także prezentowania wyników badań (w tym pisania tekstów naukowych).

Młodzi naukowcy będą mieli możliwość zdobycia kompetencji nauczycieli akademickich w ramach praktyk studenckich w wymiarze 60 godzin na trzecim lub czwartym roku kształcenia oraz zajęcia z metodyki nauczania na studiach wyższych. Osobne miejsce w programie studiów zajmują zajęcia poświęcone pozyskiwaniu środków na badania ze źródeł zewnętrznych (grantów). Jako że kształcenie w SDNH ma ponadto umożliwić młodym naukowcom wejście w profesjonalne środowisko badawcze, jeden rok studiów powinien być zaliczony przez doktoranta w innym ośrodku zagranicznym (ewentualnie krajowym) w ramach obwiązujących i nowych umów o współpracy i wymianie akademickiej.

Uczestnicy studiów uzyskają ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego wszechstronne wsparcie, obejmujące m.in. stypendium w okresie trwania studiów, afiliację UJ, dostęp do infrastruktury uczelni (w tym do bibliotek), możliwość uczestniczenia z programach międzynarodowych i w wymianie kadr, środki na kwerendy i na udział w konferencjach.

Mgr Jakub Antosz-Rekucki
Mgr Sebastian Brejnak
Mgr Piotr Konecki
Mgr Przemysław Koniuszy
Mgr Krystian Piotrowski
Mgr Karolina Ples
Mgr Zuzanna Sala
Mgr Michał Sawczuk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron