Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauki o Kulturze i Religii

Program doktorski w dyscyplinie Nauki o kulturze i religii obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2019/2020

Program doktorski w dyscyplinie Nauki o kulturze i religii obowiązujący Doktorantów przyjmowanych od roku akademickiego 2020/2021

Kierownik Programu: dr hab. Cezary Galewicz, prof. UJ

Dyżur: środa, 13:00-14:00  w Col. Broscianum, Grodzka 52, IIp. pok. 115.

Kontakt: culture-religion.phd@uj.edu.pl , cezary.galewicz@uj.edu.pl

Bogata oferta Programu Doktorskiego dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii łączy zajęcia warsztatowo-przygotowawcze z seminariami badawczymi i interdyscyplinarnymi oraz pracą nad indywidualnym planem badawczym. Rama ogólna umożliwia uczestnikom wybór zestawu kursów odpowiadających charakterowi przygotowywanej rozprawy doktorskiej.

Główne założenie Programu to stworzenie młodym ambitnym naukowcom szans do szybkiego startu na drodze kariery naukowo-badawczej w wymiarze europejskim i światowym, w obszarach badawczych wynikających z połączonych kompetencji i doświadczenia pracowników i zespołów badawczych w jednostkach tworzących Program.

Mgr Soumi Banerjee
Mgr Aleksandra Kumala
Mgr Marta Kupis
Mgr Joanna Mendyk
Mgr Krzysztof Pierzchalski
Mgr Olaf Stachowski
Mgr Grzegorz Wingert
Mgr Dorota Wójciak

Widok zawartości stron Widok zawartości stron