Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Historia

Program doktorski w dyscyplinie Historia obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2019/2020

Program doktorski w dyscyplinie Historia obowiązujący Doktorantów przyjmowanych od roku akademickiego 2020/2021

Kierownik Programu: dr hab. Andrzej Marzec

Kontakt: history.phd@uj.edu.pl .

Zasadniczym celem programu doktorskiego w dyscyplinie historia jest umożliwienie młodemu naukowcowi wszechstronnego rozwoju potencjału badawczego i horyzontów intelektualnych. Służą temu proponowane doktorantowi kursy metodologiczne (wybrane zagadnienia metodologii historii, wybrane zagadnienia praktyczne warsztatu badawczego historyka, wybrane zagadnienia warsztatu i metodologii judaistyki), międzyepokowe seminarium z historii oraz szeroki wybór kursów wspólnych dla całej Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych oraz wszystkich szkół doktorskich funkcjonujących na Uniwersytecie Jagiellońskim. Oferta ta ma wydatnie wspomóc pracę promotora, który pełni kluczową rolę w procesie kształtowania warsztatu młodego naukowca i przygotowywanej przez niego dysertacji.  

Mgr Agata Kwiatek
Mgr Karolina Madeja
Mgr Krzysztof Ziomek

Widok zawartości stron Widok zawartości stron