Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Historia

Program doktorski w dyscyplinie Historia obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2019/2020

Program doktorski w dyscyplinie Historia obowiązujący Doktorantów przyjmowanych od roku akademickiego 2020/2021

Kierownik Programu: dr hab. Andrzej Marzec, prof. UJ

Kontakt: history.phd@uj.edu.pl .

Zasadniczym celem programu doktorskiego w dyscyplinie historia jest umożliwienie młodemu naukowcowi wszechstronnego rozwoju potencjału badawczego i horyzontów intelektualnych. Służą temu proponowane doktorantowi kursy metodologiczne (wybrane zagadnienia metodologii historii, wybrane zagadnienia praktyczne warsztatu badawczego historyka, wybrane zagadnienia warsztatu i metodologii judaistyki), międzyepokowe seminarium z historii oraz szeroki wybór kursów wspólnych dla całej Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych oraz wszystkich szkół doktorskich funkcjonujących na Uniwersytecie Jagiellońskim. Oferta ta ma wydatnie wspomóc pracę promotora, który pełni kluczową rolę w procesie kształtowania warsztatu młodego naukowca i przygotowywanej przez niego dysertacji.  

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci programu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program doktorski: historia
Dyscyplina naukowa: historia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Użyteczny człowiek” w systemie politycznym Rzeczpospolitej Wazów
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Marek Ferenc, prof. UJ

Program doktorski: historia
Dyscyplina naukowa: historia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Reakcje pogańskie w Europie środkowo-wschodniej we wczesnym średniowieczu (X-XI w.)
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Wojciech Mruk, prof. UJ

Program doktorski: historia
Dyscyplina naukowa: historia
Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Prasa polonijna w Brazylii 1892-1920
Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Jan Lencznarowicz, prof. UJ
Współpromotor/promotor pomocniczy: dr Krzysztof Smolana

Program doktorski: Historia

Dyscyplina naukowa: Historia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Elementy sposobu życia ludności wiejskiej w Polsce środkowej i południowej w latach 30. XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem wielkiego kryzysu)

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Tadeusz Czekalski, prof. UJ

Program doktorski: Historia

Dyscyplina naukowa: Historia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Powiat leski w dwudziestoleciu międzywojennym. Stosunki społeczne, gospodarcze i polityczne.

Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UJ

Program doktorski: Historia

Dyscyplina naukowa: Historia

Temat/tytuł przygotowywanej rozprawy doktorskiej: Kolonia żydowska w samym sercu Imperium. Żydzi londyńscy a dyskurs rasowy i imperialny, 1881-1914

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron