перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

пропустити банер

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Logo Nawa Ster

Media społecznościowe Media społecznościowe

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Doctorate for the future

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Контактна інформація

sdnh@uj.edu.pl
https://human.phd.uj.edu.pl

Адреса: Rynek Główny 34, другий поверх, 31-010 Краків

Телефон: 12 663 3886, 12 663 3997

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

__________________________

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Szanowni Państwo!

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ organizuje coroczne wydarzenie naukowe pod nazwą Research Symposium. Jest to konferencja, w trakcie której doktoranci SDNH UJ prezentują w formie dwudziestominutowych referatów w języku angielskim wybrany problem badawczy, opracowywany w ramach własnych, indywidualnych projektów doktorskich.

Gorąco zachęcamy do udziału w tegorocznej konferencji wszystkie osoby, aktualnie realizujące II rok kształcenia w SDNH UJ. Osoby, które z istotnych powodów nie mogą uczestniczyć w Research Symposium w roku 2024, zobligowane będą do uczestnictwa w wydarzeniu w kolejnym roku akademickim. Przedstawienia referatu na forum Research Symposium stanowi jeden z warunków ukończenia kształcenia w SDNH UJ.

Harmonogram:

► do 12.05.2024: przesłanie tytułu oraz abstraktu (ok. 250-300 słów, w języku angielskim), prezentującego koncepcję dwudziestominutowego referatu (referat powinien prezentować problem badawczy, bezpośrednio związany z projektem doktorskim).

Uwaga: abstrakty wystąpień powinny zawierać informację o programie, w jakim realizowany jest projekt doktorski.

Proszę przysyłać abstrakty jako załączniki w formacie Word na adres: events.human@uj.edu.pl.

 

Do 20.05.2024: informacja zwrotna od kierowników programów doktorskich, zawierająca potwierdzenie przyjęcia propozycji wystąpienia (wraz z komentarzem i ewentualnymi sugestiami, dotyczącymi ujęcia tematu).

 

Od 13.06.2024 do 15.06.2024: Research Symposium (konferencja odbywać się będzie w języku angielskim, w trybie stacjonarnym, w siedzibie Szkoły Doktorskiej, Rynek Główny 34).

Ewentualne pytania dotyczące wydarzenia prosimy kierować do kierowników programów.

 

__________

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w konferencji Wartime Documentation: Literature, Memoirs, and Testimonies, która odbędzie się 22–24 kwietnia w Kijowie i na platformie Zoom.

Wydarzenie to organizuje Uniwersytet Akademia Kiev-Mohyla we współpracy z University of Massachusetts.

W zamierzeniu ma być ono nie tylko próbą spojrzenia na miejsce i znaczenie literatury w kontekście obecnego konfliktu na Ukrainie, ale też na narracje o wojnie w ogóle. 

Aby wziąć udział w wydarzeniach (osobiście lub online), należy wypełnić formularz Google do 21 kwietnia 2024 r.

LINK DO FORMULARZA.

Szczegółowe informacje, zostały przesłane mailowo do doktorantów naszej Szkoły.

Zainteresowanym zwracamy uwagę na godzinną różnicę pomiędzy Krakowem i czasem EET.   

 

__________

Szanowni Państwo!

miło nam poinformować, że w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych zostały utworzone dwa nowe programy doktorskie dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2024/2025 tj.:

► program doktorski w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej polonistyka

► program doktorski w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej etnologia i antropologia kulturowa

Szczegóły: Zarządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2024 roku

 

__________

Szanowni Kandydaci!

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
 
Kolejne spotkanie (zaplanowane na 25 kwietnia 2024r .), poprowadzimy w języku angielskim. 
Szczegóły wkrótce!
 
 

__________

Szanowni Państwo!

Projekt NCN Sonata Bis "Ontologia unifikacji wielozmysłowej"
Przekazujemy  Państwu informację o przyjęciu do projektu NCN Sonata Bis "Ontologia unifikacji wielozmysłowej" (dr hab. Błażej Skrzypulec, prof. UJ).

Nazwa jednostki: Instytut Filozofii i Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stanowisko: Doktorant w projekcie NCN Sonata Bis "Ontologia unifikacji wielozmysłowej" i jednocześnie doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych SZCZEGÓŁY TUTAJ

 

__________

Szanowni Państwo!

W imieniu Działu Obsługi Studentów Zagranicznych z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na wyjazdy dla doktorantów w ramach Programu Erasmus+ Kraje Partnerskie (KA171). 

W ramach wyjazdu doktorant ma możliwość realizacji wymiany w semestrze letnim roku akademickiego 2024/2025 w jednym z trzech partnerskich uniwersytetów:

  • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Gruzja) – 1 miejsce
  • University of Jordan (Jordania) – 1 miejsce
  • Université International De Rabat (Maroko) – 1 miejsce

W trakcie wyjazdu doktorant ma możliwość uczestniczenia w kursach oferowanych w uniwersytecie przyjmującym, jak i realizowania własnych planów badawczych i naukowych. Każdy doktorant zakwalifikowany na wymianę otrzyma stypendium wynoszące 700 EUR na miesiąc + 360 EUR (dofinansowanie kosztów podróży).

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do 22 kwietnia 2024 roku. Szczegóły dot. rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Działu Obsługi Studentów Zagranicznych.

 

__________

Szanowni Państwo!

z przyjemnością informuję, że w dn. 24-30 kwietnia 2024 Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ gościć będzie Profesora Patricka Leecha z Uniwersytetu w Bolonii, który poprowadzi zajęcia Masterclass pt. Issues in Critical Heritage Studies: Managing Dissonance - szczegóły dotyczące treści zajęć znajdują się TUTAJ ►
/documents/142297268/0/Issues_Masterclass_final.pdf/7cd7c002-8933-4af6-86f2-d13e09d9bc3c

Pierwsza część zajęć będzie mieć formę stacjonarną (12 godz.), zgodnie z podanym poniżej harmonogramem, druga zaś odbędzie się w formie indywidualnych konsultacji z Panem Profesorem (8 godz. do wykorzystania dla wszystkich zainteresowanych).

Za aktywny udział w zajęciach Masterclass otrzymacie Państwo 2 ECTS (blok do uzgodnienia, zgodnie z wymogami realizowanego programu kształcenia).

 

W celu zapisu na zajęcia prosimy o bezpośredni kontakt z biurem Szkoły sdnh@uj.edu.pl 

Jest to wyjątkowa okazja, by spotkać wybitnego naukowca i współpracować z ekspertem, zajmującym się zarówno teorią dziedzictwa ze szczególnym uwzględnieniem 'dissonant heritage', jak i translation studies. Ponadto, Profesor Patrick Leech jest członkiem Self-Steering Committee in Cultural Heritage uniwersytetu europejskiego Una Europa, który wspólnie prowadzi doktorski program Una-Her-Doc w zakresie ‘heritage studies’.

Krótki biogram Profesora znajduje się TUTAJ ►/documents/142297268/0/Biosketch_final.pdf/5b887110-f303-46ea-9380-e9a20ca39339

 

Harmonogram:

24 kwietnia 2024 (środa): 15:00-16:30 i 16:45-18:15 (4 godz.); sala 2, Rynek Główny 34;

25 kwietnia 2024 (czwartek): 15:00-16:30 i 16:45-18:15 (4 godz.); sala 3, Rynek Główny 34;

26 kwietnia 2024 (piątek): 15:00-16:30 i 16:45-18:15 (4 godz.); sala 2, Rynek Główny 34;

29 i 30 kwietnia 2024 (poniedziałek-wtorek): indywidualne konsultacje, dokładny czas i miejsce (możliwość spotkania w sali lub online) do uzgodnienia z Panem Profesorem P. Leechem.

 

__________

Szanowni Państwo!

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 23 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców bez stopnia doktora.

 W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie: 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy.   

Wkrótce zostanie zorganizowany warsztat z przygotowania wniosku o czym Państwa poinformujemy.
Tymczasem po szczegóły zapraszamy na stronę: 

__________

Drodzy Kandydaci!

W zakładce: Rekrutacja / Tryb zwykły znajdują się niezbędne dokumenty w procesie rekrutacyjnym. 14 marca 2024 roku otwarty zostanie system elektroniczny (IRK), w którym należy złożyć dokumenty. Zamknięcie systemu: 12 czerwca 2024, 23:59. Zapraszamy!

__________

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że w związku z zamianą rozporządzenia o wynagrodzeniu minimalnym profesora tytularnego, stypendia doktoranckie wzrosną odpowiednio do kwoty: 3466,90 PLN brutto (przed oceną śródokresową) oraz 5340,90 PLN brutto (po ocenie śródokresowej). W sprawie wyrównania i wypłaty stypendiów w nowych stawkach będziemy informować wkrótce! 

__________

Szanowni Państwo!

Z radością informujemy, że nakładem wydawnictwa Homini ukazała się książka Doktorantki Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ, mgr Joanny Mendyk, pt. Dwie twarze bohatera. Rodrigo Diaz a jego wizerunek w "Pieśni o Cydzie". 

Publikacja jest współfinansowana przez Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych.

Gratulujemy Pani Joannie! 

__________

Szanowni Państwo!

miło nam poinformować, że projekt doktorski doktoranta naszej Szkoły Pana mgra Krzysztofa Krawczyka został zakwalifikowany do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie PRELUDIUM 22 !

Tytuł projektu: Zupełność w sensie Posta a zupełność względem semantyki sąsiedztwa w klasycznych logikach modalnych. (Post completeness vs neighborhood completeness in classical modal logics)

Poniżej link do ogłoszenia o wynikach konkursu:

LINK DO ARTYKUŁU

SERDECZNIE GRATULUJEMY !

 

___________

Szanowni Państwo!

miło nam poinformować, że dwa projekty doktorskie doktorantek naszej Szkoły tj.

  1. Pani Katarzyna Ciemiera"Polityczny potencjał głosu poetyckiego. Konsekwencje słuchania poezji polskiej w audiowizualnej kulturze XXI wieku" (nr 2023/49/N/HS2/02551; panel HS2, druga pozycja na liście rankingowej).

2. Pani mgr Jolanta Bujas-Poniatowska - "Kapele przy kościołach i innych instytucjach rzymskokatolickich na początku XIX wieku na ziemiach polskich" (projekt będzie realizowany w latach 2024-2026).

 zostały ​sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie PRELUDIUM 22 !

Poniżej link do ogłoszenia o wynikach konkursu:

► Wyniki konkursów OPUS 25 i PRELUDIUM 22 (ncn.gov.pl) 

SERDECZNIE GRATULUJEMY !

Вкладені портлеты Вкладені портлеты

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Вкладені портлеты Вкладені портлеты

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту