перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

пропустити банер

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Logo Nawa Ster

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Znajdziesz nas tutaj!

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Матеріальне забезпечення в докторській школі гуманітарних наук

Навчання в ДШГН безкоштовне. Кожен докторант отримує стипендію у визначеному статутом або підвищому обсязі (залежно від джерела фінансування). Крім того, кожен докторант може подати заяву на додаткове фінансування реалізації свого докторського проекту з різних джерел на конкурсній пiдставi. Фінансова підтримка докторанта також передбачає можливість отримати доплату за можливість користуватися сотнями фітнес-клубів, басейнів та іншою спортивною інфраструктурою по всій країні. Також Школа фінансово підтримує Клуб ДШГН – орган самоврядування докторантів Школи

Мінімальна стипендія для кожного докторанта, зарахованого до Школи, становить:

До проміжної оцінки (до кінця 24-го місяця навчання) - 2779,40 злотих (включаючи витрати на страхування).

Розмір стипендії брутто (без вирахування податків) - 2371,70
Внески з боку докторанта (вираховуються зі стипендії “брутто”)
Пенсійний - 231,48
Пенсійний по інвалідності - 35,58
Лікарняний (добровільний) - 58,11
Розмір стипендії нетто (“на руки”) без лікарняного страхування - 2104,64
Розмір стипендії нетто (“на руки”) з лікарняним страхуванням - 2046,53
Внески з боку ЯУ (додаються до стипендії брутто)
Пенсійний - 231,48
Пенсійний по інвалідності - 154,16
Від нещасного випадку - 22,06
Розмір стипендії брутто брутто - 2779,40

Після проміжної оцінки (з 25-го або 26-го місяця навчання) - приблизно 4281,77 злотих (включаючи витрати на страхування).

1. Кошти Ягеллонського університету спрямовуються на реалізацію докторських проектів на факультетах: філології, філософії, історії, полоністики, міжнародних і політичних досліджень, а також управління та соціальної комунікації. Кількість стипендій узгоджується з деканами вищезазначених факультетів.

2. Кошти, отримані із зовнішніх джерел (наприклад, індивідуальні дослідницькі гранти, стипендії NAWA), а також кошти, отримані школою для фінансування стипендій.

3. Інші джерела фінансової підтримки, що відповідають законодавчим нормам.

Примітка: стипендії призначаються всім докторантам ДШГН.

Усі докторанти ДШГН звільнені від оплат за навчання.

Кожен докторант може на конкурсній основі подати заяву на фінансування обраних заходів, пов’язаних із реалізацією його дослідницького проекту.

Міні-гранти

Докторант ДШГН має право клопотати про отримання коштів в межах бюджету на виконання індивідуальних планів досліджень. Розмір міні-гранту обмежений і не може перевищувати 2000 злотих протягом календарного року (січень – грудень). За ці кошти можливе фінансування науково-освітньої діяльності (з науково-дослідницькими цілями) у Польщі та в інших країнах.

ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ МІНІ-ГРАНТУ ПОВИННА БУТИ ВИСЛАНА В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ НА: HUMAN@UJ.EDU.PL

Допустимі витрати: квитки, витрати на проживання та харчування в готелі, візи, мовна коректура, канцелярське приладдя (в особливих випадках), придбання дослідницьких послуг (наприклад, статистичний аналіз, лабораторні тести), витрати, пов’язані з оплатою за участь у конференціях, симпозіумах та літніх школах, витрати, пов’язані з придбанням доступу до дослідницької інфраструктури (наприклад, до бібліотеки) у закладах поза ЯУ.

ПРИМІТКА: Прийом заяв є безперервним, а рішення про виділення коштів приймається директором ДШГН протягом тижня з дня подання заяви.

Читати ще o

Від початку 2021 року ДШГН реалізує проект Національного агентства академічного обміну STER, у рамках якого заплановано збільшення стипендій, коштів на міжнародну мобільність, підтримку освіти на міжнародному рівні, розвиток методичних та м’яких компетенцій. Наприклад, докторанти ДШГН мають можливість взяти участь у Лондонській літній школі та мають безкоштовний доступ до курсів на платформі Nature masterclass. 2 липня розпочався прийом заяв на конкурс на підвищення стипендій у рамках реалізації докторських проектів на міжнародному рівні.

Читати ще o

Wszyscy Doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych zwolnieni są z ponoszenia kosztów kształcenia.

Od początku 2021 roku SDNH realizuje projekt STER Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w ramach którgo przewidziane są zwiększenia stypendiów, środki na mobilność międzynarodową, wsparcie kształcenia na poziomie międzynarodowym, rozwój kompetencji metodologicznych i miękkich. Dotychczas Doktoranci SDNH mieli szansę lub mają szansę uczestniczyć w London Doctoral Summer School oraz Nature Masterclass. 2 lipca rozpoczął się nabór wniosków w konkursie na zwiększenie stypendiów w ramach realizacji projektów doktorskich na poziomie międzynarodowym. Читати ще o

W skali roku w różnych formach Doktorant może uzyskać wsparcie o średniej wysokości ok. 3000 PLN.

Formy wsparcia:

Kursy językowe w Jagiellońskim Centrum Językowym (120h/rok przez cztery lata);

Karta Benefit (w ramach współpracy z Klubem Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych)

Infrastruktura sportowa UJ

Klub Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych