Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Finansowanie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych jest bezpłatne. Każdy Doktorant otrzymuje stypendium w kwocie ustalonej ustawowo lub większe, w zależności od źródła finansowania. Dodatkowo, każdy Doktorant może starać się w drodze konkursu o finansowanie na realizację swojego projektu doktorskiego w wysokości ok. 8000 PLN/rocznie. Wsparcie Doktoranta obejmuje też możliwość uzyskania dopłaty do karty umożliwiającej korzystanie z setek klubów fitness, basenów i innej infrastruktury sportowej w całym kraju. Szkoła finansowo wspiera też Klub Doktorantów SDNH, organizację samorządową Doktorantów Szkoły.

Stypendium

Stypendium minimalne, które przyznawane jest każdemu przyjętemu do Szkoły Doktorantowi, wynosi:

Przed oceną śródokresową (do końca 24 miesiąca) - 2779,40 PLN (w tym koszty ubezpieczeń).

Po ocenie śródokresowej (od 25 lub 26 miesiąca) - ok. 4281,77 PLN (w tym koszty ubezpieczeń).

Źródła finansowania stypendiów

1. Środki Uniwersytetu Jagiellońskiego przeznaczone na realizację projektów doktorskich na następujących wydziałach: Filologicznym, Filozoficznym, Historycznym, Polonistyki, Studiów Międzynarodowych i Politycznych, a także Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Liczba stypendiów ustalana jest z Dziekanami ww. Wydziałów.

2. Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych, np. granty indywidualne badawczy, stypendia NAWA, środki uzyskane przez Szkołę na finansowanie stypendiów.

3. Inne środki zgodne z regulacjami prawnymi.

Uwaga: Stypendia otrzymują wszyscy Doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych.

Koszt kształcenia

Wszyscy Doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych zwolnieni są z ponoszenia kosztów kształcenia.

Granty na realizację indywidualnych planów badawczych

Każdy Doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych może ubiegać się w trybie konkursowym o finansowanie wybranych działań związanych z realizacją swojego projektu doktorskiego.

Maksymalna wysokość finansowania: 8000 PLN/rok

Wsparcie dodatkowe

W skali roku w różnych formach Doktorant może uzyskać wsparcie o średniej wysokości ok. 1000 PLN.

 

Formy wsparcia:

Kursy językowe w Jagiellońskim Centrum Językowym;

Karta Benefit

Infrastruktura sportowa UJ

Klub Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych