Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Finansowanie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych jest bezpłatne. Każdy Doktorant otrzymuje stypendium w kwocie ustalonej ustawowo lub większe, w zależności od źródła finansowania. Dodatkowo, każdy Doktorant może starać się w drodze konkursu o finansowanie na realizację swojego projektu doktorskiego z różnych źródeł. Wsparcie Doktoranta obejmuje też możliwość uzyskania dopłaty do karty umożliwiającej korzystanie z setek klubów fitness, basenów i innej infrastruktury sportowej w całym kraju. Szkoła finansowo wspiera też Klub Doktorantów SDNH, organizację samorządową Doktorantów Szkoły.

Stypendium minimalne, które przyznawane jest każdemu przyjętemu do Szkoły Doktorantowi, wynosi:

Przed oceną śródokresową (do końca 24 miesiąca) - 2779,40 PLN (w tym koszty ubezpieczeń).

Po ocenie śródokresowej (od 25 lub 26 miesiąca) - ok. 4281,77 PLN (w tym koszty ubezpieczeń).

1. Środki Uniwersytetu Jagiellońskiego przeznaczone na realizację projektów doktorskich na następujących wydziałach: Filologicznym, Filozoficznym, Historycznym, Polonistyki, Studiów Międzynarodowych i Politycznych, a także Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Liczba stypendiów ustalana jest z Dziekanami ww. Wydziałów.

2. Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych, np. granty indywidualne badawczy, stypendia NAWA, środki uzyskane przez Szkołę na finansowanie stypendiów.

3. Inne środki zgodne z regulacjami prawnymi.

Uwaga: Stypendia otrzymują wszyscy Doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych.

Wszyscy Doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych zwolnieni są z ponoszenia kosztów kształcenia.

Każdy Doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych może ubiegać się w trybie konkursowym o finansowanie wybranych działań związanych z realizacją swojego projektu doktorskiego.

 

więcej o

Od początku 2021 roku SDNH realizuje projekt STER Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w ramach którgo przewidziane są zwiększenia stypendiów, środki na mobilność międzynarodową, wsparcie kształcenia na poziomie międzynarodowym, rozwój kompetencji metodologicznych i miękkich. Dotychczas Doktoranci SDNH mieli szansę lub mają szansę uczestniczyć w London Doctoral Summer School oraz Nature Masterclass. 2 lipca rozpoczął się nabór wniosków w konkursie na zwiększenie stypendiów w ramach realizacji projektów doktorskich na poziomie międzynarodowym. więcej o

Od marca ruszą pierwsze konkursy w ramach wsparcia Doktorantów przez Inicjatywę Doskonałości Uniwersytet Jagielloński. Wsparcie obejmuje cztery moduły wsparcia finansowania w zakresie:

1. Prowadzenia badań naukowych (organizator konkursu: Wydziały UJ)

2. Mobilności międzynarodowej, udziału w konfrencjach i finansowania publikacji (organizotr konkursu: Szkoła)

3. Uzyskania kompetencji metodologicznych (organizator konkursu: Szkoła)

4. Nagród za wybitne publikacje (organizator konkursu: Szkoła)

więcej o

W skali roku w różnych formach Doktorant może uzyskać wsparcie o średniej wysokości ok. 1000 PLN.

 

Formy wsparcia:

Kursy językowe w Jagiellońskim Centrum Językowym (120h/rok przez trzy lata);

Karta Benefit (w ramach współpracy z Klubem Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych)

Infrastruktura sportowa UJ

Klub Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych