Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Nawa Ster

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego jest unikalnym na skalę międzynarodową miejscem, które umożliwia realizację projektów doktorskich w dziedzinie nauk humanistycznych, w ramach siedmiu dyscyplin: archeologii, filozofii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce. Dodatkowo, Szkoła wzmacnia potencjał interdyscyplinarny Doktorantów poprzez wsparcie z zakresu warsztatu badawczego, m.in. poprzez prowadzenie dedykowanego programu doktorskiego.

Celem Szkoły jest przygotowanie Doktoranta do najwyższej jakości pracy badawczej i dydaktycznej. Szkoła jest otwarta na kandydatów z zagranicy prowadząc kształcenie w języku angielskim. W roku akademickim 2020/2021 Szkoła oferuje 53 stypendia w programach dyscyplinowych i 6 stypendiów w programie interdyscyplinarnym. Każdy Doktorant otrzymuje stypendium oraz dodatkowe wsparcie niezbędne do realizacji swojego projektu doktorskiego.

Doktoranci poszczególnych programów mogą realizować badania w następujących jednostkach:

  1. Archeologia - Wydział Historyczny,
  2. Filozofia - Wydział Filozoficzny,
  3. Historia - Wydział Historyczny,
  4. Językoznawstwo - Wydział Filologiczny oraz Wydział Polonistyki,
  5. Literaturoznawstwo - Wydział Filologiczny i Wydział Polonistyki,
  6. Nauki o kulturze i religii - Wydział Filozoficzny, Wydział Historyczny, Wydział Polonistyki oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych,
  7. Nauki o sztuce - Wydział Historyczny, Wydział Polonistyki oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej.
  8. Interdyscyplinarny - każdy wydział Uniwersytetu Jagiellońskiego.