Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Pliki do pobrania
pdf
Zarządzenie nr 10 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego o utworzeniu szkół doktorskich
pdf
Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego o powołaniu dyrektora
pdf
Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego o powołaniu rady
pdf
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
pdf
Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ
pdf
Zasady rekrutacji w roku akademickim 2019 / 2020
pdf
Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2019 / 2020
pdf
Zasady rekrutacji w roku akademickim 2020 / 2021
pdf
Kryteria rekrutacji w roku akademickim 2020/ 2021
pdf
Ośmiosemestralny program kształcenia
pdf
Sześciosemestralny program kształcenia