Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Pliki do pobrania
pdf
Zarządzenie nr 10 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego o utworzeniu szkół doktorskich
pdf
Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego o powołaniu dyrektora
pdf
Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego o powołaniu rady
pdf
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
pdf
Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ
pdf
Zasady rekrutacji w roku akademickim 2019 / 2020
pdf
Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2019 / 2020
pdf
Zasady rekrutacji w roku akademickim 2020 / 2021
pdf
Kryteria rekrutacji w roku akademickim 2020/ 2021
pdf
Ośmiosemestralny program kształcenia
pdf
Sześciosemestralny program kształcenia
pdf
Uchwała nr 55/VI/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2021/2022
pdf
Załącznik do uchwały nr 55/VI/2020 Senatu UJ z dnia 24 czerwca 2020 roku Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2021/2022