перейти до основного змісту

Навіґативний ланцюжок Навіґативний ланцюжок

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

пропустити банер

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Logo Nawa Ster

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Akty prawne

завантажити файли
pdf
Zarządzenie nr 10 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego o utworzeniu szkół doktorskich
pdf
Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego o powołaniu dyrektora
pdf
Zarządzenie nr 15 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego o powołaniu rady
pdf
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
pdf
Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ
pdf
Regulamin Szkół Doktorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowiący Załącznik do Uchwały nr 39/IV/2023 Senatu UJ z dnia 26 kwietnia 2023 r.
pdf
Zmodyfikowany Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ (Uchwała Senatu UJ z dnia 30 marca 2022)
pdf
Ośmiosemestralny program kształcenia
pdf
Sześciosemestralny program kształcenia
pdf
Zarządzenie nr 80 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie: utworzenia programów doktorskich w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych od roku akademickiego 2022/2023
pdf
Zarządzenie nr 81 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 60 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 lipca 2019 roku w sprawie utworzenia programów doktorskich w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych
pdf
Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 54 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia programów doktorskich w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych od roku akademickiego 2020/2021

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту