Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Nawa Ster

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Promotorzy w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ

 • dr Małgorzata Banach – Katedra Języka Polskiego jako Obcego UJ - promotor pomocniczy: malgorzata.banach@uj.edu.pl
 • dr hab. Monika Banaś, prof. UJ - Instytut Studiów Międzykulturowych UJ: monika.banas@uj.edu.pl       
 • dr Michał Bizoń  - Instytut Filozofii - promotor pomocniczy: michal.bizon@uj.edu.pl
 • dr Anna Róża Burzyńska - Wydział Polonistyki UJ, Katedra Teatru i Dramatu UJ - promotor pomocniczy: annaroza.burzynska@uj.edu.pl
 • dr Franciszek Czech - Instytut Studiów Międzykulturowych UJ - promotor pomocniczy: franciszek.czech@uj.edu.pl
 • dr hab. Robert Dębski - Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ: robert.debski@uj.edu.pl     
 • prof. dr hab. Marek Drwięga – Instytut Filozofii UJ: marek.drwiega@uj.edu.pl
 • dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ – Wydział Polonistyki UJ: jaroslaw.fazan@uj.edu.pl
 • dr hab. Marek Ferenc, prof. UJ - Zakład Historii Polski Nowożytnej, Instytut Historii UJ: marek.ferenc@uj.edu.pl     
 • dr hab. Joanna Gorecka-Kalita –  Instytut Filologii Romańskiej UJ: joanna.gorecka-kalita@uj.edu.pl     
 • dr hab. Steffen Huber, prof. UJ - Instytut Filozofii UJ: steffen.huber@uj.edu.pl   
 • dr Sebastian Jagielski - Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ - promotor pomocniczy: sebastian.jagielski@uj.edu
 • dr Kamila Junik-Łuniewska - Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ - współpromotor
 • dr hab. Jan Kiełbasa, prof. UJ - Instytut Filozofii UJ: jan.kielbasa@uj.edu.pl
 • dr hab. Katarzyna Kijania-Placek, prof. UJ - Instytut Filozofii UJ: katarzyna.kijania-placek@uj.edu.pl
 • dr hab. Sebastian T. Kołodziejczyk, prof. UJ - Instytut Filozofii UJ: sebastian.kolodziejczyk@uj.edu.pl
 • dr Magdalena Knapek - Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ - promotor pomocniczy: magdalena.knapek@uj.edu.pl
 • dr hab. Tadeusz Kornaś, prof. UJ - Wydział Polonistyki UJ: tadeusz.kornas@uj.edu.pl
 • dr hab. Dorota Kozicka - Wydział Polonistyki UJ, Katedra Krytyki Współczesnej: dorota.kozicka@uj.edu.pl        
 • prof. dr hab. Piotr Krasny -  Instytut Historii Sztuki UJ: piotr.krasny@uj.edu.pl      
 • dr hab. Robert Kusek - Instytut Filologii Angielskiej UJ, Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej UJ: robert.kusek@uj.edu.pl
 • dr hab. Agnieszka Kuszewska, prof. UJ - Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ
 • dr hab. Jan Lencznarowicz, prof. UJ – Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ: jan.lencznarowicz@uj.edu.pl         
 • prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko – Instytut Archeologii UJ: renata.madyda-legutko@uj.edu.pl         
 • dr hab. Barbara Marczuk-Szwed, prof. UJ – Instytut Filologii Romańskiej UJ: barbara.marczuk-szwed@uj.edu.pl  
 • dr hab. Piotr Marecki, prof. UJ - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Instytut Kultury UJ: piotr.marecki@uj.edu.pl    
 • dr hab. Agnieszka Marszałek, prof. UJ -  Wydział Polonistyki UJ: agnieszka.marszalek@uj.edu.pl      
 • prof. Alberto Montaner Frutos – Departamento de Filología Española de la Universidad de Zaragoza - współpromotor: amonta@unizar.es
 • dr hab. Dominika Motak, prof. UJ – Instytut Religioznawstwa UJ: d.motak@uj.edu.pl
 • dr hab. Wojciech Mruk, prof. UJ – Instytut Historii UJ: wojciech.mruk@uj.edu.pl
 • prof. dr hab. Ryszard Nycz - Wydział Polonistyki UJ: ryszard.nycz@uj.edu.pl    
 • prof. dr hab. Józef Opalski - Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie - współpromotor: jozef.opalski@uj.edu.pl
 • dr hab. Aleksandra Patalas, prof. UJ -  Instytut Muzykologii UJ: aleksandra.patalas@uj.edu.pl
 • dr hab. Andrzej Pawelec, prof. UJ - Instytut Filologii Angielskiej UJ: andrzej.pawelec@uj.edu.pl
 • prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk – Instytut Religioznawstwa UJ: krzysztof.pilarczyk@uj.edu.pl      
 • dr Dariusz Piwowarczyk - Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Klasycznej UJ - promotor pomocniczy: dariusz.piwowarczyk@uj.edu.pl
 • dr Krzysztof Posłajko - Instytut Filozofii UJ - promotor pomocniczy: krzysztof.poslajko@uj.edu.pl
 • dr Marzena Przybyła – Instytut Archeologii UJ - promotor pomocniczy: marzena.przybyla@uj.edu.pl
 • dr hab. Maciej Rak, prof. UJ – Wydział Polonistyki UJ: maciej.rak@uj.edu.pl
 • dr hab. Jan Rybicki – Instytut Filologii Angielskiej UJ: jan.rybicki@uj.edu.pl
 • dr hab. Tomasz Rzepiński – Wydział Filozoficzny UAM w Poznaniu oraz Katedra Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu               
 • dr hab. Roma Sendyka, prof. UJ – Wydział Polonistyki UJ: roma.sendyka@uj.edu.pl
 • dr hab. Anna Seretny, prof. UJ –  Katedra Języka Polskiego jako Obcego UJ: anna.barbara.seretny@uj.edu.pl     
 • dr hab. Kazimierz Sikora, prof. UJ – Wydział Polonistyki UJ: k.sikora@uj.edu.pl 
 • dr hab. Tomasz Sikora - Instytut Religioznawstwa UJ: tomasz.sikora@uj.edu.pl  
 • dr Krzysztof Smolana - Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika - promotor pomocniczy: k.h.smolana@uw.edu.pl
 • dr hab. Izabela Szyroka, prof. UJ -  Instytut Filozofii UJ: izabela.szyroka@uj.edu.pl
 • dr Stanisława Trebunia-Staszel – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ - promotor pomocniczy: stanislawa.trebunia-staszel@uj.edu.pl
 • dr hab. Lech Trzcionkowski, prof. UJ - Instytut Religioznawstwa UJ: lech.trzcionkowski@uj.edu.pl      
 • dr hab. Anna Waśko, prof. UJ –  Instytut Historii UJ: ann.wasko@uj.edu.pl       
 • dr hab. Joanna Wojnicka, prof. UJ - Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ: joanna.wojnicka@uj.edu.pl       
 • dr hab. Hubert Wolanin, prof. UJ - Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Klasycznej UJ: hubert.wolanin@uj.edu.pl      
 • dr hab. Janusz Wołoszyn - Uniwersytet Warszawski - współpromotor:  januszwoloszyn@uw.edu.pl
 • prof. dr hab. Wojciech Załuski – Wydział Prawa i Administracji UJ: wojciech.zaluski@uj.edu.pl 
 • prof. dr hab. Zofia Zarębianka - Wydział Polonistyki UJ: zofia.zarebianka@uj.edu.pl
 • dr hab. Jarosław Źrałka - Instytut Archeologii UJ: j.zralka@uj.edu.pl
 • dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ – Interdyscyplinarne Centrum Etyki oraz Instytut Filozofii UJ - promotor pomocniczy: t.zuradzki@uj.edu.pl