Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cafe Philo, 28.10.2021, 19:00 

Podczas zebrania omówimy najważniejsze zadania, przed jakimi stoi Klub, ustalimy cele jego działalności i oczywiście zaczniemy się integrować!

kod do zespołu: h149a0w więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Klub Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych powołali Klub Doktorantów naszej Szkoły. Siedziba Klubu znajduje się w pomieszczeniach Szkoły przy ul. Czapskich 4.

Klub Doktorancki SDNH UJ został powołany 8 października 2019 r. w celu samoorganizacji Doktorantek i Doktorantów SDNH UJ oraz wspierania działań Szkoły i poszczególnych jej członków.

 

W roku akademickim 2021/2022, Zarząd Klubu stanowią:

  • Mikołaj Dunikowski,
  • Sebastian Hanek,
  • Anna Borowy.

 

Zarząd Klubu pozostaje w stałym kontakcie z Dyrektorem SDNH UJ oraz Doktorantkami i Doktorantami Szkoły i oferuje pomoc lub pośrednictwo we wszelkich sytuacjach, dotyczących wewnętrznego życia naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego SDNH UJ. Klub wspiera oddolną działalność oraz organizuje i animuje integrację Doktorantek i Doktorantów.

W roku akademickim 2021/2022 działalność Klubu dotyczy m. in.:

  • Powołania Klubu i jego władz oraz organizacji pracy;
  • Wyposażenia Common Roomu w meble i sprzęty;
  • Wspierania integracji Doktorantek i Doktorantów;
  • Wspierania Dyrekcji SDNH UJ w organizacji spotkań i wydarzeń Szkoły w tym Kolokwiów Humanistycznych, Dni Otwartych, Freshers’ Day oraz Sympozjum Badawczego;
  • Przeprowadzania wśród Doktorantek i Doktorantów konsultacji związanych z formalnymi aspektami funkcjonowania Szkoły;
  • Pomocy w przeprowadzeniu oceny zajęć dydaktycznych;
  • Zapewnienia Doktorantkom i Doktorantom dostępu do zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w związku z obowiązywaniem rozporządzenia JMRektora UJ w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w społeczności akademickiej UJ.

Common room

Klub Doktorancki SDNH UJ dysponuje pomieszczeniem w siedzibie Szkoły, służącym Doktorantkom i Doktorantom do wypoczynku i wspólnego spędzania czasu wolnego. Pomieszczenie wyposażone jest w wygodne miejsce do pracy i odpoczynku, komputer oraz urządzenie wielofunkcyjne. Wszyscy członkowie Klubu mogą z niego korzystać o dowolnej porze w godzinach otwarcia Uniwersytetu (7-21) dzięki zastosowaniu zamka elektronicznego, kodowanego z legitymacjami doktoranckimi. Zarząd Klubu sprawuje opiekę nad pomieszczeniem. Użytkownicy Common Roomu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zasad użytkowania pomieszczenia.

Uwaga! Common Room jest zamknięty w okresie obowiązywania rozporządzenia JMRektora UJ w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w społeczności akademickiej UJ.

Karty MultiSport Plus

Członkowie Klubu Doktoranckiego mogą skorzystać ze specjalnego dofinansowania kart MultiSport Plus. Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o kontakt z Zarządem Klubu pod adresem mailowym sdnh-club@uj.edu.pl.

Kontakt

Wszelkie zapytania należy wysyłać pod adres mailowy Klubu: sdnh-club@uj.edu.pl

Pliki do pobrania
pdf
Uchwała 1/2021 z dnia 7 października 2021 Walnego Zgromadzenia Klubu Doktorantów SDNH UJ