Перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Skip banner

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Вкладені портлеты Вкладені портлеты

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Документи (доступні польською та англійською мовами)

Завантажити файли
pdf
Uchwała rekrutacyjna Senatu UJ na rok akademicki 2023/2024
pdf
Szczegółowe kryteria rekrutacji zatwierdzone przez Senat UJ dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2023/2024
Harmonogram rekrutacji obowiązujący w 2023 roku
Instrukcja rejestracji w IRK oraz przygotowania dokumentów
Formularz projektu planu badawczego oraz przykładowego tekstu poświadczającego kompetencje badawcze kandydata
Formularz opinii samodzielnego pracownika naukowego (nie musi być z UJ!)
Formularz szczegółowego uzasadnienia wyboru jednostki, w której ma być realizowany projekt wraz z oświadczeniem samodzielnego pracownika naukowego o objęciu kandydata opieką naukową lub wsparciem w znalezieniu promotora
Zasady przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024
Komisje rekrutacyjne
Komisje rekrutacyjne na rok akademicki 2023/2024
Lista osób wytypowanych do funkcji mężów zaufania podczas rozmów kwalifikacyjnych w rekrutacji 2023/2024

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту