Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Nawa Ster

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DOKUMENTY REKRUTACYJNE NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych odbywa się do programów doktorskich. Każdy z programów ma limit miejsc. Kandydaci w procesie rekrutacji wskazują program, w ramach którego chcą realizować projekt doktorski i się kształcić. W rekrutacji na rok akadmicki 2024/2025 Kandydaci mogą wskazać dodatkowo, że chcą zrealizować swój projekt w ramach dyscypliny:

1. etnologia i antroplogia kulturowa (należy to zaznaczyć w karcie programu nauki o kulturze i religii)

2. polonistyka (należy to zaznaczyć w karcie programu literaturoznawstwo)

3. Rekrutacja do programu interdyscyplinarnego i międzydziedzinowego na rok 2024-2025 odbywa się wyłącznie ze wskazaniem programu Una-Her-Doc.

W razie pytań, należy skontaktować się z Kierownikami Programów lub Biurem Szkoły. 

Pliki do pobrania
pdf
Harmonogram rekrutacji 2024/2025
pdf
Liczba miejsc stypendialnych
pdf
Komunikat Dyrektora dotyczący procedury rekrutacyjnej do SDNH
pdf
Informacje techniczne na temat przygotowania dokumentacji rekrutacyjnej 2024/2025
docx
Formularz projektu planu badawczego
docx
Szczegółowe uzasadnienie wyboru jednostki oraz wyrażenie zgody przez samodzielnego pracownika naukowego UJ
pdf
Komisje rekrutacyjne do programów doktorskich na rok akademicki 2024/2025
pdf
Uchwała nr 54/VI/ 2023 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 czerwca 2023 r. dotycząca zasad rekrutacji do SDNH

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KALENDARZ REKRUTACJI 2024/2025

Kalendarz rekrutacji na rok akademicki 2023 2024

ILOŚĆ STYPENDIÓW OFEROWANYCH W REKRUTACJI 2024/2025

Ilość stypendiów oferowanych w rekrutacji w trybie zwykłym