Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

1 kwietnia 2022 roku rozpoczniemu w systemie IRK proces rekrutacyjny do programów doktorskich prowadzonych w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych na rok akademicki 2022/2023. Poniżej znajdują się następujące dokumenty: Uchwała Senatu z dnia 24 listopada 2021 roku wraz ze szczegółowymi kryteriami rekrutacji do SDNH na rok akademicki 2022/2023, harmonogram rekrutacji obowiązujący w 2022 roku, Instrukcja dotycząca rejestracji w systemie IRK oraz przygotowania dokumentów, Formularz projektu planu badawczego i przykładowego tekstu poświadczającego kompetencje badawcze kandydata, Formularz opinii samodzielnego pracownika naukowego (nie musi być z UJ!), Formularz szczegółowego uzasadnienia wyboru jednostki, w której ma być realizowany projekt doktorski wraz z oświadczeniem jej pracownika o objęciu kandydata opieką naukową lub wsparciem w znalezieniu promotora, inne potrzebne dokumenty.

Pliki do pobrania
pdf
Uchwała rekrutacyjna Senatu UJ z dnia 24 listopada 2021 roku
pdf
Szczegółowe kryteria rekrutacji zatwierdzone przez Senat UJ 24 listopada 2021 roku
pdf
Harmonogram rekrutacji obowiązujący w 2022 roku
pdf
Instrukcja rejestracji w IRK oraz przygotowania dokumentów
docx
Formularz projektu planu badawczego oraz przykładowego tekstu poświadczającego kompetencje badawcze kandydata
docx
Formularz opinii samodzielnego pracownika naukowego (nie musi być z UJ!)
docx
Formularz szczegółowego uzasadnienia wyboru jednostki, w której ma być realizowany projekt wraz z oświadczeniem samodzielnego pracownika naukowego o objęciu kandydata opieką naukową lub wsparciem w znalezieniu promotora
pdf
Zasady przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych w rekrutacji na rok akademicki 2022/2023
pdf
Komisje rekrutacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron