Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego jest unikalnym na skalę międzynarodową miejscem, które umożliwia realizację projektów doktorskich w dziedzinie nauk humanistycznych, w ramach siedmiu dyscyplin: archeologii, filozofii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce. Dodatkowo, Szkoła wzmacnia potencjał interdyscyplinarny Doktorantów poprzez wsparcie z zakresu warsztatu badawczego, m.in. poprzez prowadzenie dedykowanego programu doktorskiego.

Celem Szkoły jest przygotowanie Doktoranta do najwyższej jakości pracy badawczej i dydaktycznej. Szkoła jest otwarta na kandydatów z zagranicy prowadząc kształcenie w języku angielskim. W roku akademickim 2020/2021 Szkoła oferuje 53 stypendia w programach dyscyplinowych i 6 stypendiów w programie interdyscyplinarnym. Każdy Doktorant otrzymuje stypendium oraz dodatkowe wsparcie niezbędne do realizacji swojego projektu doktorskiego.

Doktoranci poszczególnych programów mogą realizować badania w następujących jednostkach:

  1. Archeologia - Wydział Historyczny,
  2. Filozofia - Wydział Filozoficzny,
  3. Historia - Wydział Historyczny,
  4. Językoznawstwo - Wydział Filologiczny oraz Wydział Polonistyki,
  5. Literaturoznawstwo - Wydział Filologiczny i Wydział Polonistyki,
  6. Nauki o kulturze i religii - Wydział Filozoficzny, Wydział Historyczny, Wydział Polonistyki oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych,
  7. Nauki o sztuce - Wydział Historyczny, Wydział Polonistyki oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej.
  8. Interdyscyplinarny - każdy wydział Uniwersytetu Jagiellońskiego.