Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla Kandydatów

Uwaga! Z powodu COVID-19 wszystkie rozmowy rekrutacyjne w II etapie postępowania rekrutacyjnego odbędą się drogą zdalną za pomocą platformy MS Teams.

Ważne!

1. Proszę pamiętać, że sumaryczna liczba znaków w projekcie planu doktorskiego to maks. 8000 znaków ze spacjami. Treść projektu umieszcza się w podpunktach 2a-2e zgodnie z instrukcją i wskazówkami. Literatura nie wlicza się do puli znaków.

2. Proszę pamiętać, że sumaryczna liczba znaków w przykładowym tekście to maks. 18000 znaków ze spacjami. Literatura wlicza się do puli znaków.

3. Opinia samodzielnego pracownika naukowego (jako warunek formalny) nie musi być opinią przyszłego promotora, jak równiez nie musi to być pracownik UJ.

Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych w II etapie rekrutacji do SDNH 2020/2021

Rekrutacja w trybie zwykłym

Rekrutacja w trybie specjalnym (pełne dane wkrótce)

Informacja dla oczekujących na decyzję w konkursie MNiSW "Diamentowy Grant"

Kandydaci, którzy uczestniczą w tegorocznym konkursie MNiSW "Diamentowy Grant" i oczekują na decyzję, a jednocześnie są zainteresowani rekrutacją bez uzyskania dyplomu studiów II stopnia, proszeni są o to, by tam, gdzie w trakcie procesu elektronicznej rejestracji IRK wykonać dwie czynności: 1. Przedstawić skan dokumentu potwierdzającego dostanie się do drugiego etapu (plik pdf należy załączyć w miejscu: Zaświadczenie o bycie beneficjentem Programu "Diamentowy Grant" [warunek formalny dla kandydatów nieposiadających tytułu magistra]), 2. W rubryce "Opinia potwierdzająca wysoką jakość badań [warunek formalny dla kandydatów nieposiadających tytułu magistra] należy wpisać, zgodnie z instrukcją, dane czterech badaczy, którzy mogą potwierdzić wysokie kwalifikacje badawcze Kandydata.

Doprecyzowanie: brak rozstrzygnięcia dotyczącego bycia laureatem w konkursie "Diamentowy Grant" przed 6 lipca (rekrutacja w trybie zwykłym) oznacza brak dodatkowych punktów w kategorii "Osiągnięcia dodatkowe". W tym przypadku liczą się jedynie dokumenty dostarczone w momencie potwierdzenia rejestracji przez Kandydata (najpóźniej 6 lipca 2020). 

Wszystkie pytania dotyczące procesu rekrutacyjnego proszę kierować pod adresem Kierowników Programów Doktorskich

Archeologia - dr hab. Marcin Przybyła, prof. UJ - e-mail.

Filozofia - dr hab. Michał Bohun, prof. UJ - e-mail.

Historia - dr hab. Wojciech Mruk, prof. UJ - e-mail.

Językoznawstwo - dr hab. Maria Jodłowiec, prof. UJ - e-mail.

Literaturoznawstwo - dr hab. Jerzy Franczak, prof. UJ - e-mail.

Nauki o kulturze i religii - dr hab. Cezary Galewicz, prof. UJ - e-mail.

Nauki o sztuce - dr hab. Anna Nacher, prof. UJ - e-mail.

Interdyscyplinarny - dr hab. Sebastian T. Kołodziejczyk, prof. UJ - e-mail.

Aktualny kalendarz rekrutacji dla trybu zwykłego

Aktualny kalendarz rekrutacji dla trybu zwykłego

Komisje rekrutacyjne do programów dyscyplinowych w roku akademickim 2020/2021

Program archeologia

Przewodniczący: dr hab. Marcin S. Przybyła, prof. UJ
Sekretarz: dr Piotr Kołodziejczyk
dr hab. Jarosław Bodzek, prof. UJ
prof. dr hab. Jacek Poleski
prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak

Program filozofia

Przewodniczący: dr hab. Michał Bohun, prof. UJ
Zastępca przewodniczącego: prof. dr hab. Tomasz Placek
Sekretarz: dr Natalia Michna
dr hab. Olga Dryla, prof. UJ
dr hab. Krzysztof Guczalski, prof. UJ
dr hab. Jan Kiełbasa, prof. UJ
prof. dr hab. Leszek Sosnowski

Program historia

Przewodniczący: dr hab. Wojciech Mruk, prof. UJ
Zastępca przewodniczącego: dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ
Sekretarz: dr Jakub Rogulski
dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UJ
dr hab. Marek Ferenc, prof. UJ
dr hab. Michał Galas, prof.UJ

Program językoznawstwo

Przewodnicząca: dr hab. Maria Jodłowiec
Zastępca przewodniczącej: prof. dr hab. Józef Kąś (Wydział Polonistyki)
Sekretarz: dr Małgorzata Cierpisz (Wydział Filologiczny)
prof. dr hab. Renata Przybylska (Wydział Polonistyki)
prof. UJ dr hab. Kinga Paraskiewicz (Wydział Filologiczny)
prof. UJ dr hab. Norbert Ostrowski (Wydział Filologiczny)

Program literaturoznawstwo

Przewodniczący: dr hab. Jerzy Franczak
Zastępca przewodniczącego: prof. dr hab. Piotr Tylus
Sekretarz: dr Olga Szmidt
prof. dr hab. Anna Burzyńska
dr hab. Krzysztof Bielawski
dr hab. Robert Kusek
dr hab. Jakub Niedźwiedź

Program nauki o kulturze i religii

Przewodniczący: dr hab. Cezary Galewicz, prof. UJ, WF
Sekretarz: dr Paulina Tendera, WF
dr hab. Małgorzata Abassy prof. UJ, WSMiP
dr hab. Lech Trzcionkowski, prof. UJ, WF
dr hab. Tomasz Majewski, prof. UJ, WP
dr hab. Marcin Brocki, prof. UJ, WH

Program nauki o sztuce

Przewodnicząca: dr hab. Anna Nacher, prof. UJ
Sekretarz: dr Miłosz Stelmach
prof. dr hab. Magdalena Dziadek
dr hab. Katarzyna Fazan
dr hab. Dorota-Jarząbek-Wasyl
dr hab. Marek Zgórniak, prof. UJ

Wymagane dokumenty

Przed dokonaniem elektronicznej rejestracji w systemie IRK (https://irk.uj.edu.pl) należy zapoznać się z kryteriami rekrutacji wraz z listą wymaganych dokumentów i instrukcją, a także przygotować plan projektu badawczego oraz przykładowy tekst będący świadectwem kompetencji badawczych (to może być napisana wcześniej praca zaliczeniowa, artykuł lub jego część, specjalnie na potrzeby rekrutacji przygotowany esej - ważne, by całość nie przekraczała 18 000 znaków wliczając spacje). Dodatkowo, niezbędne jest zdobycie opinii samodzielnego pracownika naukowego, który uprawniony jest do opieki nad doktorantem. Pracownik ten nie musi być z UJ, jak również nie musi to być przyszły promotor. Niezbędne jest także przygotowanie szczegółowego uzasadnienia wyboru jednostki UJ (Wydziału/Instytutu/Katedry).

Obowiązujące w procesie rekrutacji formularze i dokumenty można znaleźć i pobrać tutaj.

Stypendia oferowane w rekrutacji w trybie zwykłym (wydziałowe)

Stypendia oferowane w rekrutacji w trybie zwykłym (wydziałowe)

Stypendia oferowane w rekrutacji w trybie specjalnym

Program doktorski literaturoznawstwo - 1 (Grant dr hab. Jadwigi Kity-Huber, prof. UJ, Wydział Filologiczny)

Interdyscyplinarny program doktorski - 1 (Grant dr hab. Romy Sendyki, prof. UJ, Wydział Polonistyki)

Interdyscyplinarny program doktorski - 6 (wspólnie z POB Heritage).

Rekrutacja rozpocznie się 31 lipca 2020 roku.

Szczegóły pojawiają się sukcesywnie tutaj!