Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Nawa Ster

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odpowiedzi na często zadawane pytania w procesie rekrutacji

1. Jeśli nie ukończyłem jeszcze studiów magisterskich, czy mogę się zrekrutować do SDNH?

Tak, jest to możliwe. Warunkiem jest uzyskanie na dzień rekrutacji poświadczenia wystawionego przez promotora pracy magisterskiej wraz z pieczątką jednostki, w której Kandydat studiuje, o planowym terminie egzaminu magisterskiego." Obrona musi się odbyć przed dniem wpisu do Szkoły. Do wpisu wymagany jest dyplom ukończenia studiów lub poświadczenie, że obrona się odbyła.

2. Czy jako stypendysta w ramach „Diamentowego Grantu” mogę się zrekrutować do SDNH bez tytułu zawodowego magistra?

Tak, jest to możliwe. W tej sytuacji nie ma konieczności posiadania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. W regulaminie rekrutacji wymagania są dokładnie opisane.

3. Czy będąc absolwentem studiów I stopnia mogę ubiegać się o przyjęcie do SDNH?

Tak, jest to możliwe, na specjalnych zasadach. Taka oferta skierowana jest do najwybitniejszych absolwentów studiów I stopnia z dużym potencjałem badawczym. W regulaminie rekrutacji wymagania te są dokładnie opisane. Proszę niezwłocznie skontaktować się z Dyrektorem SDNH.

4. Jeśli nie mam aktualnie dwóch dyplomów, ale ukończyłam dwa kierunki studiów magisterskich (dyplom odbiorę dopiero po terminie składania dokumentów w IRK), co mam przedstawić, by uzyskać dodatkowe punkty?

Niestety, punkty liczone są na dzień rekrutacji. Należy zatem okazać oba dyplomy.

4. Jeśli nie mam dyplomu i nie mam ostatecznego wyniku, który widnieje na dyplomie, co mam wpisać do systemu IRK?

W takiej sytuacji należy skontaktować się z Działem Rekrutacji na Studia

1. Czy dokumentacja może być przedstawiona w innym języku niż polski lub angielski (np. artykuł w j. niemieckim)?

Rekrutacja nie przewiduje innych języków niż polski lub angielski. Wszystkie dokumenty powinny być w jednym z tych dwóch języków.

2. Czy limit znaków w ramach projektu planu badawczego jest ścisły?

Limity są wyznaczone w ramach formularza. Jedynie abstrakt w języku angielskim ma sztywno określoną liczbę znaków i należy się tego trzymać (plus minus 5%). Całkowitego limitu znaków dla dokumentu nie należy przekraczać.

Przypisy oraz bibliografia nie wliczają się do limitu znaków.

3. Czy limit znaków (18 000 znaków ze spacjami) dotyczy wyłącznie przykładowego tekstu poświadczającego kompetencje badawcze Kandydata?

Limit dotyczy dowolnego tekstu, który zostanie przedstawiony do oceny (tak eseju, jak i artykułu).

4. Jak dokonać pełnej anonimizacji artykułu?

Należy go umieścić w ramach formularza w formie edytowalnej i bez jakichkolwiek odniesień do siebie jako autorki/autora.

Szczegółowa instrukcja dotycząca przygotowania dokumentów znajduje się TUTAJ 

1. Czy będąc wykonawcą w grancie mogę zrekrutować się do Szkoły Doktorskiej? 

Można. Trzeba jednak ustalić, czy możliwe jest zrefinansowanie stypendium doktoranckiego. Takie pytanie należy skierować do instytucji finansującej, np. NCN, NAWA, NCBiR, ERC oraz jednostki sprawującej opiekę nad grantem (CAWP). W tej sprawie niezbędny jest kontakt z Dyrektorem Szkoły Doktorskiej.

2. Czy można aplikować do Szkoły Doktorskiej będąc nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym?

Zgodnie z ustawą doktorant nie może być nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym prowadzącym zajęcia ze studentami.

3. Czy można aplikować do Szkoły Doktorskiej będąc pracownikiem technicznym lub administracyjnym? 

Jest to możliwe. Warunkiem jest to, że nie prowadzi się zajęć ze studentami.

4. Czy doktor może się zrekrutować do Szkoły Doktorskiej?

Może, ale nie będzie pobierał stypendium (wyklucza to ustawa).

5. Czy obecny doktorant może aplikować do Szkoły Doktorskiej?

Może. W procesie rekrutacji prosimy o informacje na temat, w tym tytuł pracy doktorskiej, krótki opis realizowanego już projektu doktorskiego, nazwisko promotora i rok studiów doktoranckich.

6. Czy w Szkole Doktorskiej są stypendia naukowe, zwiększenia stypendiów i inne dodatki?

W Szkole Doktorskiej jest stypendium ustawowe (ok. 2200 netto przez pierwsze dwa lata).