Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminarz wystąpień w ramach cyklu Kolokwia Humanistyczne

Ciągłość, dyskretność i rozmytość w komunikacji: perspektywa pragmatyki kognitywnej

Polityka językowa w Polsce a wpływ języka angielskiego na polszczyznę

Dissonant Heritage and the History of Europe

Truth, Lessons, and Cleopatra’s Nose in History

Badania etnograficzne organizacji

Interdyscyplinarne i międzynarodowe badania archeologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Pafos na Cyprze - wybrane aspekty

Retradycjonalizacja hinduizmu we współczesnych świątyniach indyjskich na przykładzie New Vishvanath Temple w Waranasi

Badania nad procesem twórczym (i ich miejsce w polu współczesnej humanistyki)

(Od)uczenie się bólu. W kierunku uczeniowej teorii działania placebo

Praktyka i eksperyment. Laboratoryjny model humanistyki

Organizacja społeczna i zmiana w prehistorii

Ironizowanie jako etiolacyjna czynność mowy

Rewolucja husycka - największa herezja średniowiecznej Europy

Nowe technologie biomedyczne a zmiana wartości

Własne izolatki

Structural Synthetic Biology: Building Nanomachines from Nature's Building Blocks

Język polski w świecie i bilingwizm polsko-obcy

Jak to jest słyszeć obiekty i kształty. O nabywaniu doświadczenia substytucji sensorycznej z wykorzystaniem urządzenia Colorophone