Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Nawa Ster

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminarz wystąpień w ramach cyklu Kolokwia Humanistyczne

U progu formacji cywilizacji miejskiej w Lewancie - polsko-szwajcarskie badania kultury megalitycznej w północnym Libanie

Język irlandzki w Republice Irlandii

Pismo i druk w imperialnych przestrzeniach komunikacji i cyrkulacji wiedzy: płk. Antoine Polier, Kompania Wschodnioindyjska i utracone Wedy

Od artysty podziemnego do realizmu okupacyjnego. Sztuka współczesna i jej gry z widzialnością

Konflikt i proces pokojowy w Irlandii Północnej

Mechanizmy i narzędzia komunikacji społecznej w średniowieczu: przykład Europy Środkowo-Wschodniej (c. 1000 - c. 1500)

Pentekostalizacja chrześcijaństwa w Afryce i paradoks genderowy. O etnograficznych badaniach religii przeżywanej w Ghanie

The Art of Reading between the Li(n)es: An Investigation into an Anonymous Translation from 1700

Prekolumbijskie i współczesne dziedzictwo kulturowe na Południowym (Dzikim) Zachodzie USA: Polskie badania archeologiczne w Kolorado

Azjatycka Wielka Gra. Indie i Azja Południowa w sporze o dominację w Azji. I nie tylko...

Ład Międzynarodowy – mechanizmy przekształcania

Beyond Essentialist Framings: Feminisms and Feminist Movements in Pakistan

Digging the UNESCO World Heritage site: Polish past and present research in Nea Paphos on Cyprus.

Link do uczestnictwa: https://tinyurl.com/bdhx54pj

Ragnarök to nie "zmierzch bogów". Koniec świata w mitologii staronordyckiej i znaki zwiastujące jego nadejście

Horyzont geograficzny epoki wielkich odkryć. Czego nie wiedział Kolumb

Ciągłość, dyskretność i rozmytość w komunikacji: perspektywa pragmatyki kognitywnej

Polityka językowa w Polsce a wpływ języka angielskiego na polszczyznę

Dissonant Heritage and the History of Europe

Truth, Lessons, and Cleopatra’s Nose in History

Badania etnograficzne organizacji

Interdyscyplinarne i międzynarodowe badania archeologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Pafos na Cyprze - wybrane aspekty

Retradycjonalizacja hinduizmu we współczesnych świątyniach indyjskich na przykładzie New Vishvanath Temple w Waranasi

Badania nad procesem twórczym (i ich miejsce w polu współczesnej humanistyki)

(Od)uczenie się bólu. W kierunku uczeniowej teorii działania placebo

Praktyka i eksperyment. Laboratoryjny model humanistyki

Organizacja społeczna i zmiana w prehistorii

Ironizowanie jako etiolacyjna czynność mowy

Rewolucja husycka - największa herezja średniowiecznej Europy

Nowe technologie biomedyczne a zmiana wartości

Własne izolatki

Structural Synthetic Biology: Building Nanomachines from Nature's Building Blocks

Język polski w świecie i bilingwizm polsko-obcy

Jak to jest słyszeć obiekty i kształty. O nabywaniu doświadczenia substytucji sensorycznej z wykorzystaniem urządzenia Colorophone