Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Human Sciences Colloquia Schedule

13.05.2021, godz. 15:00 - Prof. dr hab. Marta Kudelska

Retradycjonalizacja hinduizmu we współczesnych świątyniach indyjskich na przykładzie New Vishvanath Temple w Waranasi

22.04.2021, godz. 15:00 - Dr hab. Mateusz Antoniuk

Badania nad procesem twórczym (i ich miejsce w polu współczesnej humanistyki)

8.04.2021, godz. 15:00 - Prof. dr hab. Przemysław Bąbel

(Od)uczenie się bólu. W kierunku uczeniowej teorii działania placebo

25.02.2021, godz. 15:00 - Dr hab. Piotr Marecki, Prof. UJ

Praktyka i eksperyment. Laboratoryjny model humanistyki

28.01.2021, godz. 15.00 - prof. Sławomir Kadrow

Organizacja społeczna i zmiana w prehistorii

14.01.2021, godz. 15.00 - Dr hab. Maciej Witek, prof. USz

Ironizowanie jako etiolacyjna czynność mowy

10.12.2020 - prof. Wojciech Iwańczak

Rewolucja husycka - największa herezja średniowiecznej Europy

3.12.2020 - Dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ

Nowe technologie biomedyczne a zmiana wartości

26.11.2020 - Prof. dr hab. Inga Iwasiów

Własne izolatki

04.06.2020 - prof. Jonathan Heddle

Structural Synthetic Biology: Building Nanomachines from Nature's Building Blocks

21.05.2020 - prof. Władysław Miodunka

Język polski w świecie i bilingwizm polsko-obcy

16.04.2020 - dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ

Jak to jest słyszeć obiekty i kształty. O nabywaniu doświadczenia substytucji sensorycznej z wykorzystaniem urządzenia Colorophone