Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Human Sciences Colloquia Schedule

26.11.2020 - prof. dr hab. Inga Iwasiów

Własne izolatki

04.06.2020 - prof. Jonathan Heddle

Structural Synthetic Biology: Building Nanomachines from Nature's Building Blocks

21.05.2020 - prof. Władysław Miodunka

Polish language in the world and Polish-foreign bilingualism

16.04.2020 - dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ

Listening to objects and shapes. On developing sensory substitution with the Colorophone device

21.05.2020 - prof. Władysław Miodunka

Język polski w świecie i bilingwizm polsko-obcy

16.04.2020 - dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ

Jak to jest słyszeć obiekty i kształty. O nabywaniu doświadczenia substytucji sensorycznej z wykorzystaniem urządzenia Colorophone

16.04.2020 - dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ

Jak to jest słyszeć obiekty i kształty. O nabywaniu doświadczenia substytucji sensorycznej z wykorzystaniem urządzenia Colorophone

16.04.2020 - dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ

Jak to jest słyszeć obiekty i kształty. O nabywaniu doświadczenia substytucji sensorycznej z wykorzystaniem urządzenia Colorophone

16.04.2020 - dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ

Jak to jest słyszeć obiekty i kształty. O nabywaniu doświadczenia substytucji sensorycznej z wykorzystaniem urządzenia Colorophone