Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Finansowanie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych jest bezpłatne. Każdy Doktorant otrzymuje stypendium w kwocie ustalonej ustawowo lub większe, w zależności od źródła finansowania. Dodatkowo, każdy Doktorant może starać się w drodze konkursu o finansowanie na realizację swojego projektu doktorskiego z różnych źródeł. Wsparcie Doktoranta obejmuje też możliwość uzyskania dopłaty do karty umożliwiającej korzystanie z setek klubów fitness, basenów i innej infrastruktury sportowej w całym kraju. Szkoła finansowo wspiera też Klub Doktorantów SDNH, organizację samorządową Doktorantów Szkoły.

Stypendium minimalne, które przyznawane jest każdemu przyjętemu do Szkoły Doktorantowi, od 1 stycznia 2023 roku wynosi:

1. Stypendia pochodzące z subwencji MEiN;

2. Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych, np. granty indywidualne badawczy, stypendia NAWA, środki uzyskane przez Szkołę na finansowanie stypendiów;

3. Inne środki zgodne z regulacjami prawnymi.

Uwaga: Stypendia otrzymują wszyscy Doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych.

Środki pochodzące z Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości Uniwersytet Jagielloński dostępne są w trybie konkursowym i obejmują finansowanie następujących działań:

1. Badania (Research Support Module);

2. Aktywność naukowa związana z prezentacją wyników badań oraz mobilnością międzynarodową (Visibility and Mobility Module);

3. Szkolenia, szkoły letnie/zimowe, warsztaty naukowe, inne krótkotrwałe formy kształcenia i budowania kompetencji naukowych, dydaktycznych z szeroko pojętą aktywnością akademicką (Skills Development and Engagement Module);

4. Nagrody za publikacje (Excellence Module).

więcej o

Wszyscy Doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych zwolnieni są z ponoszenia kosztów kształcenia.

Od początku 2021 roku SDNH realizuje projekt STER Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w ramach którgo przewidziane są zwiększenia stypendiów, środki na mobilność międzynarodową, wsparcie kształcenia na poziomie międzynarodowym, rozwój kompetencji metodologicznych i miękkich. Dotychczas Doktoranci SDNH mieli szansę lub mają szansę uczestniczyć w London Doctoral Summer School oraz Nature Masterclass. 2 lipca rozpoczął się nabór wniosków w konkursie na zwiększenie stypendiów w ramach realizacji projektów doktorskich na poziomie międzynarodowym. więcej o

W skali roku w różnych formach Doktorant może uzyskać wsparcie o średniej wysokości ok. 3000 PLN.

Formy wsparcia:

Kursy językowe w Jagiellońskim Centrum Językowym (120h/rok przez cztery lata);

Karta Benefit (w ramach współpracy z Klubem Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych)

Infrastruktura sportowa UJ

Klub Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych