Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Supervisors in Doctoral School in the Humanities JU

 • dr Małgorzata Banach – Katedra Języka Polskiego jako Obcego UJ - promotor pomocniczy: malgorzata.banach@uj.edu.pl
 • dr hab. Monika Banaś, prof. UJ - Instytut Studiów Międzykulturowych UJ: monika.banas@uj.edu.pl       
 • dr Michał Bizoń  - Uniwersytet Jagielloński - promotor pomocniczy: michal.bizon@uj.edu.pl
 • dr Anna Róża Burzyńska - Wydział Polonistyki UJ, Katedra Teatru i Dramatu UJ - promotor pomocniczy: annaroza.burzynska@uj.edu.pl
 • dr Franciszek Czech - Instytut Studiów Międzykulturowych UJ - promotor pomocniczy: franciszek.czech@uj.edu.pl
 • dr hab. Robert Dębski - Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ: robert.debski@uj.edu.pl     
 • prof. dr hab. Marek Drwięga – Instytut Filozofii UJ: marek.drwiega@uj.edu.pl
 • dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ – Wydział Polonistyki UJ: jaroslaw.fazan@uj.edu.pl
 • dr hab. Marek Ferenc, prof. UJ - Zakład Historii Polski Nowożytnej, Instytut Historii UJ: marek.ferenc@uj.edu.pl     
 • dr hab. Joanna Gorecka-Kalita –  Instytut Filologii Romańskiej UJ: joanna.gorecka-kalita@uj.edu.pl     
 • dr hab. Steffen Huber, prof. UJ - Instytut Filozofii UJ: steffen.huber@uj.edu.pl   
 • dr Sebastian Jagielski - Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ - promotor pomocniczy: sebastian.jagielski@uj.edu
 • dr Kamila Junik-Łuniewska - Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ - współpromotor
 • dr hab. Jan Kiełbasa, prof. UJ - Instytut Filozofii UJ: jan.kielbasa@uj.edu.pl
 • dr hab. Katarzyna Kijania-Placek, prof. UJ - Instytut Filozofii UJ: katarzyna.kijania-placek@uj.edu.pl
 • dr Magdalena Knapek - Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ - promotor pomocniczy: magdalena.knapek@uj.edu.pl
 • dr hab. Tadeusz Kornaś, prof. UJ - Wydział Polonistyki UJ: tadeusz.kornas@uj.edu.pl
 • dr hab. Dorota Kozicka - Wydział Polonistyki UJ, Katedra Krytyki Współczesnej: dorota.kozicka@uj.edu.pl        
 • prof. dr hab. Piotr Krasny -  Instytut Historii Sztuki UJ: piotr.krasny@uj.edu.pl      
 • dr hab. Robert Kusek - Instytut Filologii Angielskiej UJ, Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej UJ: robert.kusek@uj.edu.pl
 • dr hab. Agnieszka Kuszewska, prof. UJ - Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ
 • dr hab. Jan Lencznarowicz, prof. UJ – Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ: jan.lencznarowicz@uj.edu.pl         
 • prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko – Instytut Archeologii UJ: renata.madyda-legutko@uj.edu.pl         
 • dr hab. Barbara Marczuk-Szwed, prof. UJ – Instytut Filologii Romańskiej UJ: barbara.marczuk-szwed@uj.edu.pl  
 • dr hab. Piotr Marecki, prof. UJ - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Instytut Kultury UJ: piotr.marecki@uj.edu.pl    
 • dr hab. Agnieszka Marszałek, prof. UJ -  Wydział Polonistyki UJ: agnieszka.marszalek@uj.edu.pl      
 • prof. Alberto Montaner Frutos – Departamento de Filología Española de la Universidad de Zaragoza - współpromotor: amonta@unizar.es
 • dr hab. Dominika Motak, prof. UJ – Instytut Religioznawstwa UJ: d.motak@uj.edu.pl
 • dr hab. Wojciech Mruk, prof. UJ – Instytut Historii UJ: wojciech.mruk@uj.edu.pl
 • prof. dr hab. Ryszard Nycz - Wydział Polonistyki UJ: ryszard.nycz@uj.edu.pl    
 • prof. dr hab. Józef Opalski - Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie - współpromotor: jozef.opalski@uj.edu.pl
 • dr hab. Aleksandra Patalas, prof. UJ -  Instytut Muzykologii UJ: aleksandra.patalas@uj.edu.pl
 • dr hab. Andrzej Pawelec, prof. UJ - Instytut Filologii Angielskiej UJ: andrzej.pawelec@uj.edu.pl
 • prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk – Instytut Religioznawstwa UJ: krzysztof.pilarczyk@uj.edu.pl      
 • dr Dariusz Piwowarczyk - Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Klasycznej UJ - promotor pomocniczy: dariusz.piwowarczyk@uj.edu.pl
 • dr Krzysztof Posłajko - Instytut Filozofii UJ - promotor pomocniczy: krzysztof.poslajko@uj.edu.pl
 • dr Marzena Przybyła – Instytut Archeologii UJ - promotor pomocniczy: marzena.przybyla@uj.edu.pl
 • dr hab. Maciej Rak, prof. UJ – Wydział Polonistyki UJ: maciej.rak@uj.edu.pl
 • dr hab. Jan Rybicki – Instytut Filologii Angielskiej UJ: jan.rybicki@uj.edu.pl
 • dr hab. Tomasz Rzepiński – Wydział Filozoficzny UAM w Poznaniu oraz Katedra Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu               
 • dr hab. Roma Sendyka, prof. UJ – Wydział Polonistyki UJ: roma.sendyka@uj.edu.pl
 • dr hab. Anna Seretny, prof. UJ –  Katedra Języka Polskiego jako Obcego UJ: anna.barbara.seretny@uj.edu.pl     
 • dr hab. Kazimierz Sikora, prof. UJ – Wydział Polonistyki UJ: k.sikora@uj.edu.pl 
 • dr hab. Tomasz Sikora - Instytut Religioznawstwa UJ: tomasz.sikora@uj.edu.pl  
 • dr Krzysztof Smolana - Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika - promotor pomocniczy: k.h.smolana@uw.edu.pl
 • dr hab. Izabela Szyroka, prof. UJ -  Instytut Filozofii UJ: izabela.szyroka@uj.edu.pl
 • dr Stanisława Trebunia-Staszel – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ - promotor pomocniczy: stanislawa.trebunia-staszel@uj.edu.pl
 • dr hab. Lech Trzcionkowski - Instytut Religioznawstwa UJ: lech.trzcionkowski@uj.edu.pl      
 • dr hab. Anna Waśko, prof. UJ –  Instytut Historii UJ: ann.wasko@uj.edu.pl       
 • dr hab. Joanna Wojnicka, prof. UJ - Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ: joanna.wojnicka@uj.edu.pl       
 • dr hab. Hubert Wolanin, prof. UJ - Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Klasycznej UJ: hubert.wolanin@uj.edu.pl      
 • dr hab. Janusz Wołoszyn - Uniwersytet Warszawski - współpromotor:  januszwoloszyn@uw.edu.pl
 • prof. dr hab. Wojciech Załuski – Wydział Prawa i Administracji UJ: wojciech.zaluski@uj.edu.pl 
 • prof. dr hab. Zofia Zarębianka - Wydział Polonistyki UJ: zofia.zarebianka@uj.edu.pl
 • dr hab. Jarosław Źrałka - Instytut Archeologii UJ: j.zralka@uj.edu.pl
 • dr Tomasz Żuradzki, prof. UJ – Interdyscyplinarne Centrum Etyki oraz Instytut Filozofii UJ - promotor pomocniczy: t.zuradzki@uj.edu.pl