Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności!

więcej o

więcej o

więcej o

W najbliższych tygodniach nastąpi ostateczne przeniesienie siedziby Szkoły z ul. Czapskich 4 na Rynek 34. Doktoranci i osoby związane ze Szkoły uzyskają znakomite zaplecze lokalowe z pięknym widokiem na Sukiennice. 

Na ostatnim posiedzeniu Rady Szkoły w dniu 10 lutego 2022 roku przyjęto szereg zmian dotyczących funkcjonowania Szkoły. Niedługo Senat UJ zajmie się Regulaminem naszej Szkoły.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziecie Nas też tutaj!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

"Jesteśmy z wyobraźni": sesja naukowa poświęcona Ewie Lipskiej

"Jesteśmy z wyobraźni": sesja naukowa poświęcona Ewie Lipskiej

"Jesteśmy z wyobraźni": sesja naukowa poświęcona Ewie Lipskiej

W 2020 roku przypada 75. rocznica urodzin Ewy Lipskiej - uznanej krakowskiej poetki, autorki dziesiątek cenionych, tłumaczonych na kilkanaście języków obcych, tomów poetyckich, utworów prozatorskich i dramatycznych, laureatki wielu prestiżowych nagród literackich. Jej ostatni tomik "Miłość w trybie awaryjnym" (Wydawnictwo Literackie 2019), jak podkreśla pisarka, jest zwieńczeniem tryptyku cybernetyczno-komputerowego (w skład którego wchodzi również tomik "Czytnik linii papilarnych" oraz "Pamięć operacyjna"), który uznać można za przenikliwą diagnozę współczesności - jej aktualnych niepokojów, ideologicznych chorób i tożsamościowych kryzysów. Sesja naukowa byłaby zatem nie tylko bodźcem do pogłębionej lektury dotychczasowego dorobku artystycznego Lipskiej, ale również stanowiłaby podstawę do dyskusji nad problemami współczesnej rzeczywistości, jakie poetka bierze w swojej twórczości na warsztat, ukazując je w świetle ponadhistorycznej filozoficznej refleksji oraz zwierciadle idiomatycznego języka poetyckiego. Warto podkreślić, że do tej pory - mimo znakomitych prac, m.in. Jerzego Kwiatkowskiego, Marty Wyki, Anny Legeżyńskiej, Ryszarda Matuszewskiego, Wojciecha Ligęzy czy Anety Piech-Klikowicz - oraz kilku opracowań zbiorowych trudno mówić o powstaniu satysfakcjonującego monograficznego ujęcia antropologicznego imaginarium Lipskiej. Sesja naukowa w 75-lecie urodzin poetki byłoby zatem doskonałym impulsem do wypełnienia tej luki.

Proponowana tematyka wystąpień:
- rola wyobraźni w kreacji poetyckiej i modelowaniu własnej egzystencji,
- napięcie między samotnością (byciem-sobą) i osamotnieniem (wyobcowaniem),
- cielesność, afektywność a dyskurs intelektualistyczny, techniczny/technologiczny (komputerowy, cybernetyczny),
- konstruowanie i dekonstruowanie podmiotu jako projektowanie nie-tożsamości,
- funkcja ironii i paradoksu w kontekście owej dekonstrukcji,
- status śmierci i życia („żywej śmierci”) - granice, pogranicza, przejścia, nieciągłości,
- rola miłości i potrzeba komunikacji z Innym,
- pragnienie dopełnienia i świadomość niemożliwości pełnej satysfakcji (poznawczej, egzystencjalnej, estetycznej),
- dialektyka poczucia bezpieczeństwa oraz nieredukowalnego niepokoju,
- dom i bezdomność jako modusy istnienia,
- nieoswajalność rzeczywistości - kondycja zagubienia w świecie,
- pozycja outsidera/buntownika (wobec tradycji literackich, porządków ontologicznych, norm i wartości),
- odrębność języka - hermetyczność, idiom poetycki,
- cywilizacja „w trybie awaryjnym”: perspektywy, diagnozy, refleksje.

Organizator: Wydział Polonistyki UJ
Miejsce: ul. Gołębia 18, s. 42
Termin: 30 marca 2020

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń na adres elipska.konferencja@gmail.com mija 16 lutego 2020 roku. Objętość abstraktu: ok. 300 słów. Informacja o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu propozycji wystąpienia konferencyjnego zostanie rozesłana do autorów 29 lutego 2020 roku. 
Wystąpienia nie powinny przekraczać 20 minut.
Organizatorzy przewidują̨ publikację w formie recenzowanej antologii artykułów pokonferencyjnych."