перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

пропустити банер

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Logo Nawa Ster

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Współpraca z SDNH UJ

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych zaprasza badaczy oraz nauczycieli akademickich UJ, a także instytucje kultury, firmy i instytucje akademickie oraz ośrodki administracji publicznej do regularnej współpracy w ramach potencjału oferowanego przez Szkołę. 

  1. Współpraca z instytucjami, które chciałyby skorzystać z zaplecza SDNH w celu kształcenia i przygotowania naukowego swoich pracowników zainteresowanych uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych. Dotyczy: instytucji kultury, firm i administracji publicznej. Kontakt w tej sprawie: human@uj.edu.pl
  2. Współpraca z zewnętrznymi podmiotami akademickimi, które są zainteresowane współpracą w zakresie wspólnych programów doktorskich oraz wymiany doświadczeń. Kontakt w tej sprawie: human@uj.edu.pl
  3. Współpraca z laureatami grantów w celu realizacji współpracy przy kształceniu doktorantów będących wykonawcami w grantach doświadczonych badaczy z UJ. Współpraca obejmuje: organizowanie wspólnych konkursów na stanowiska doktoranckie w grantach i jednocześnie miejsca stypendialne w programach Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych; organizacje kształcenia oraz opiekę naukową
  4. Współpraca z przyszłą kadrą Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych. Oferta współpracy obejmuje: zgłaszanie propozycji zajęć warsztatowych/seminaryjnych/konwersatoryjnych w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistyczbych w języku angielskim. Szkoła nie oferuje wykładów. Kształcenie odbywa się w małych grupach i jest nastawione na uzyskanie kompetencji badawczych przez Doktoranta Szkoły. Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń pojawi się w lutym 2021 roku.
  5. Współpraca z osobami fizycznymi i instytucjami biznesowymi w celu dodatkowego wsparcia finansowego Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych. Kontakt bezpośredni z Dyrektorem Szkoły: human@uj.edu.pl