Перейти до основного змісту

Навіґація Навіґація

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld: Polityka językowa w Polsce a wpływ języka angielskiego na polszczyznę

Prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld: Polityka językowa w Polsce a wpływ języka angielskiego na polszczyznę

18-11-2021, 15:00

 

Niniejsze wystąpienie składa się z czterech części. Po przedstawieniu głównych założeń polityki językowej z podkreśleniem dwu wykluczających się  postaw czyli z jednej strony, krytyce jakiejkolwiek interwencji w rozwój języka  czy poprawność językową, a z drugiej – zainteresowanie  polityką językową,  zajmiemy się polską polityką językową, począwszy od XIV wieku a skończywszy na czasach nam współczesnych. W kolejnej części zostanie  pokrótce  przedstawiony wpływ angielszczyzny na język polski na rozmaitych poziomach opisu języka. Ponadto zwrócimy uwagę na to, iż  wpływ języka angielskiego na polski należy datować na okres wcześniejszy, niż się powszechnie przyjmuje, oraz na fakt, że wpływ ten wbrew opiniom wielu językoznawców nie jest aż tak wielki. Ostatni element prezentacji to ukazanie zmieniającej się polityki językowej wobec wpływu angielszczyzny na język polski czyli  przejście od negatywnego stosunku do kontaktu języka angielskiego z polszczyzną do pozytywnego nastawienia.

Zdjęcie pochodzi ze strony https://ifa.filg.uj.edu.pl/o-nas/struktura/katedra-jezykoznawstwa-angielskiego/elzbieta-manczak