Перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Skip banner

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Stypendium do Interdyscyplinarnego i Międzydziedzinowego Programu Doktorskiego w ramach grantu dr hab. Mateusza Borowskiego, prof. UJ

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych (dalej: SDNH) ogłasza konkurs dla wniosków w Interdyscyplinarnym i Międzydziedzinowym Programie Doktorskim w ramach projektu Po kryzysie klimatycznym. Nieskalowalne strategie przetrwania w fabulacjach spekulatywnych ostatnich dwóch dekad finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (OPUS 22, kierownik: dr hab. Mateusz Borowski, prof. UJ).

Jednostka: Wydział Polonistyki UJ oraz Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ

Planowany czas realizacji projektu: 01.10.2022 - 30.09.2026

Limit miejsc: 1

Termin ogłoszenia konkursu: 19 lipca 2022

Początek zatrudnienia: 1 października 2022

Dodatkowe informacje na temat projektu: mateusz.borowski@uj.edu.pl

Streszczenie popularnonaukowe: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listyrankingowe/2021-09-15okipi34a/streszczenia/538296-pl.pdf

Dokumenty dla kandydatów do SDNH: https://human.phd.uj.edu.pl/en_GB/dlakandydatow/dokumenty-do-pobrania

Doktorant(ka) będzie otrzymywać stypendium doktoranckie w wysokości 5000 zł (brutto brutto) w ramach 4-letniego Interdyscyplinarnego i Międzydziedzinowego Programu Doktorskiego w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ. 

Завантажити файли
pdf
Harmonogram rekrutacji
pdf
Komisja rekrutacyjna
pdf
Kryteria rekrutacji
pdf
Ogłoszenie
pdf
Zadania badawcze