Перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Skip banner

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Мистецтвознавство

Докторська програма дисципліни Мистецтвознавство для докторантів, прийнятих у академічному році 2019/2020.

Докторська програма дисципліни Мистецтвознавство для докторантів, прийнятих у академічному році 2020/2021.

Керівниця програми: dr hab. Anna Nacher, prof. UJ

Консультація:

Контакт: arts.phd@uj.edu.pl , anna.nacher@uj.edu.pl

Program doktorski: Nauki o sztuce

Współtworzą go jednostki należące do trzech wydziałów UJ, zatrudniający samodzielnych pracowników naukowych zajmujących się szeroko zakrojonymi badaniami nad sztuką, muzyką, teatrem, filmem, fotografią.

Instytut Historii Sztuki (Wydział Historyczny): https://ihs.uj.edu.pl/

Instytut Muzykologii (Wydział Historyczny): http://www.muzykologia.uj.edu.pl/

Instytut Sztuk Audiowizualnych (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej): http://www.film.uj.edu.pl/

Katedra Teatru i Dramatu (Wydział Polonistyki): http://www.katedrateatru.polonistyka.uj.edu.pl/

Katedra Performatyki (Wydział Polonistyki): http://www.performatyka.polonistyka.uj.edu.pl/

W ramach programu doktorskiego nauki o sztuce można podejmować badania z zakresu sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuk audiowizualnych, zarówno w kontekście polskim, europejskim jak i światowym. Program doktorski oferuje wszechstronny program kształcenia, który łączy przygotowanie do samodzielnej i zespołowej pracy badawczej z seminariami specjalistycznymi i interdyscyplinarnymi. Integralną częścią kształcenia w programie jest realizacja indywidualnego planu badawczego pod opieką promotora.

Mgr Pamela Bosak
Mgr Jolanta Bujas
Mgr Sara Dąbrowska
Mgr Marta Kwiatkowska
Mgr Natalia Mazukiewicz
Mgr Sergei Shershnev

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту