Перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Skip banner

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Міждисциплінарні та міжгалузеві дослідження

Міждисциплінарна докторська програма для докторантів, прийнятих у академічному році 2019/2020.

Міждисциплінарна та міжгалузева докторська програма для докторантів, прийнятих у академічному році 2020/2021.

Керівник програми: dr hab. Krzysztof Kowalski

Консультація: за попереднім електронним записом.

Контакт: interdisciplinary.phd@uj.edu.pl

Детальна інформація щодо Міждисциплінарної програми знаходиться за цим посиланням.

Interdyscyplinarny i międzydziedzinowy program doktorski skierowany jest do wszystkich tych, którzy realizują swoje badania w kilku paradygmatach metodologicznych, z uwzględnieniem osiągnięć naukowych wielu dyscyplin. Uzyskany stopień będzie wprawdzie w konkretnej dyscyplinie (choć możliwe jest także uzyskanie stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych), niemniej realizacja programu pozwala na znacznie większą swobodę w doborze różnych instrumentów niezbędnych do powstania wysokiej jakości rozprawy doktorskiej.

 

Szczegóły Programu można znaleźć tutaj.

З академічного року 2021/2022 у Міждисциплінарній докторській програмі реалізуються докторські проекти, пов’язані з тематикою культурних спадщини та різноманіття, в рамках угоди UNA EUROPA в програмі UNA HERITAGE PhD CONSORTIUM PROGRAMME у співпраці з Пріоритетною областю досліджень «Heritage» (POB Heritage) у межах Ініціативи Досконалості — Дослідницький Університет.

Читати ще o

З академічного року 2021/2022 у Міждисциплінарній докторській програмі будуть реалізовуватися докторські проекти, пов’язані з тематикою культурних спадщини та різноманіття, у співпраці з Пріоритетною областю досліджень «Heritage» (POB Heritage) у межах Ініціативи Досконалості — Дослідницький Університет.  

Читати ще o

W roku akademickim 2019/2020 do Programu Interdyscyplinarnego przyjęto dwoje Doktorantów, którzy realizują projekty doktorskie w ramach projektu dra Tomasza Żuradzkiego, prof. UJ, finansowanego ze środków ERC. 

Opis projektu:

Postęp w badaniach oraz technologiach biomedycznych połączony jest często z niepewnością dotyczącą tego, w jaki sposób należy oceniać jego rezultaty. Niekiedy kontrowersje wywołuje też sama dopuszczalność prowadzenia danego typu badań lub legalizacji danego typu techniki. Hipoteza mojego projektu, który będę realizował dzięki finansowaniu z Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) w ramach konkursu Starting Grant, głosi, że niektóre badania naukowe w naukach biomedycznych wywołują specyficzne emocje i wyzwalają rozmaite sposoby przetwarzania informacji, wpływające na oceny normatywne i związane z nimi decyzje. Podstawowe pytanie badawcze, na które będę chciał odpowiedzieć jest takie: w jaki sposób heurystyki i błędy poznawcze udokumentowane przez psychologów wpływają na formułowanie ocen normatywnych w kontekście badań i technologii biomedycznych, a także jak rozgraniczyć od siebie zniekształcone i niezniekształcone sądy wartościujące w tego typu kontekstach. Hipotezą projektu jest to, że wiele istniejących zasad, regulacji i praktyk bioetycznych wynika z automatycznych i nieuzasadnionych reakcji psychologicznych, a nie z systemowych rozważań na temat możliwych uzasadnień alternatywnych sposobów decydowania w warunkach różnych, złożonych typów niepewności. Celem projektu jest więc reinterpretacja powszechnych osądów etycznych na temat najnowszych postępów w biomedycynie. Zamiast rozumieć te osądy jako przedłużenie tradycyjnych stanowisk normatywnych w etyce, projekt proponuje bardziej adekwatną interpretację, uwzględniającą wykorzystanie rozmaitych podejść normatywnych do podejmowania decyzji w warunkach fundamentalnej niepewności, czyli np. w sytuacjach niepewności normatywnej, niezdeterminowania czy wartościowania samego istnienia ludzkiego. Wyniki projektu mogą mieć praktyczne zastosowania np. w przypadku regulacji badań naukowych z zakresu biomedycyny.

Читати ще o

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Doktoranci programu

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту