Перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Skip banner

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Міждисциплінарні та міжгалузеві дослідження

Міждисциплінарна докторська програма для докторантів, прийнятих у академічному році 2019/2020.

Міждисциплінарна та міжгалузева докторська програма для докторантів, прийнятих у академічному році 2020/2021.

Керівник програми: dr hab. Krzysztof Kowalski

Консультація: за попереднім електронним записом.

Контакт: interdisciplinary.phd@uj.edu.pl

Детальна інформація щодо Міждисциплінарної програми знаходиться за цим посиланням.

Interdyscyplinarny i międzydziedzinowy program doktorski skierowany jest do wszystkich tych, którzy realizują swoje badania w kilku paradygmatach metodologicznych, z uwzględnieniem osiągnięć naukowych wielu dyscyplin. Uzyskany stopień będzie wprawdzie w konkretnej dyscyplinie (choć możliwe jest także uzyskanie stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych), niemniej realizacja programu pozwala na znacznie większą swobodę w doborze różnych instrumentów niezbędnych do powstania wysokiej jakości rozprawy doktorskiej.

 

Szczegóły Programu można znaleźć tutaj.

З академічного року 2021/2022 у Міждисциплінарній докторській програмі реалізуються докторські проекти, пов’язані з тематикою культурних спадщини та різноманіття, в рамках угоди UNA EUROPA в програмі UNA HERITAGE PhD CONSORTIUM PROGRAMME у співпраці з Пріоритетною областю досліджень «Heritage» (POB Heritage) у межах Ініціативи Досконалості — Дослідницький Університет.

Читати ще o

З академічного року 2021/2022 у Міждисциплінарній докторській програмі будуть реалізовуватися докторські проекти, пов’язані з тематикою культурних спадщини та різноманіття, у співпраці з Пріоритетною областю досліджень «Heritage» (POB Heritage) у межах Ініціативи Досконалості — Дослідницький Університет.  

Читати ще o

W roku akademickim 2019/2020 do Programu Interdyscyplinarnego przyjęto dwoje Doktorantów, którzy realizują projekty doktorskie w ramach projektu dra Tomasza Żuradzkiego, prof. UJ, finansowanego ze środków ERC. 

Opis projektu:

Postęp w badaniach oraz technologiach biomedycznych połączony jest często z niepewnością dotyczącą tego, w jaki sposób należy oceniać jego rezultaty. Niekiedy kontrowersje wywołuje też sama dopuszczalność prowadzenia danego typu badań lub legalizacji danego typu techniki. Hipoteza mojego projektu, który będę realizował dzięki finansowaniu z Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) w ramach konkursu Starting Grant, głosi, że niektóre badania naukowe w naukach biomedycznych wywołują specyficzne emocje i wyzwalają rozmaite sposoby przetwarzania informacji, wpływające na oceny normatywne i związane z nimi decyzje. Podstawowe pytanie badawcze, na które będę chciał odpowiedzieć jest takie: w jaki sposób heurystyki i błędy poznawcze udokumentowane przez psychologów wpływają na formułowanie ocen normatywnych w kontekście badań i technologii biomedycznych, a także jak rozgraniczyć od siebie zniekształcone i niezniekształcone sądy wartościujące w tego typu kontekstach. Hipotezą projektu jest to, że wiele istniejących zasad, regulacji i praktyk bioetycznych wynika z automatycznych i nieuzasadnionych reakcji psychologicznych, a nie z systemowych rozważań na temat możliwych uzasadnień alternatywnych sposobów decydowania w warunkach różnych, złożonych typów niepewności. Celem projektu jest więc reinterpretacja powszechnych osądów etycznych na temat najnowszych postępów w biomedycynie. Zamiast rozumieć te osądy jako przedłużenie tradycyjnych stanowisk normatywnych w etyce, projekt proponuje bardziej adekwatną interpretację, uwzględniającą wykorzystanie rozmaitych podejść normatywnych do podejmowania decyzji w warunkach fundamentalnej niepewności, czyli np. w sytuacjach niepewności normatywnej, niezdeterminowania czy wartościowania samego istnienia ludzkiego. Wyniki projektu mogą mieć praktyczne zastosowania np. w przypadku regulacji badań naukowych z zakresu biomedycyny.

Читати ще o

1. mgr Julia Golachowska

2. dr Mariusz Maziarz

3. mgr Marlena Nikody

4. mgr Zuzanna Ogorzewska

5. mgr Aldona Pikul

6. mgr Magdalena Ubysz

7. mgr Karolina Wiśniowska 

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту