Перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Skip banner

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Історія

Докторська програма дисципліни Історія для докторантів, прийнятих у академічному році 2019/2020.

Докторська програма дисципліни Історія для докторантів, прийнятих у академічному році 2020/2021.

Керівник програми: dr hab. Andrzej Marzec

Контакт: history.phd@uj.edu.pl .

Zasadniczym celem programu doktorskiego w dyscyplinie historia jest umożliwienie młodemu naukowcowi wszechstronnego rozwoju potencjału badawczego i horyzontów intelektualnych. Służą temu proponowane doktorantowi kursy metodologiczne (wybrane zagadnienia metodologii historii, wybrane zagadnienia praktyczne warsztatu badawczego historyka, wybrane zagadnienia warsztatu i metodologii judaistyki), międzyepokowe seminarium z historii oraz szeroki wybór kursów wspólnych dla całej Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych oraz wszystkich szkół doktorskich funkcjonujących na Uniwersytecie Jagiellońskim. Oferta ta ma wydatnie wspomóc pracę promotora, który pełni kluczową rolę w procesie kształtowania warsztatu młodego naukowca i przygotowywanej przez niego dysertacji.  

Mgr Agata Kwiatek
Mgr Karolina Madeja
Mgr Krzysztof Ziomek

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту