Перейти до основного змісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Skip banner

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Dokumenty Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ do pobrania

 

 

 

Завантажити файли
docx
Formularz raportu o zrealizowaniu Indywidualnego Planu Badawczego oraz Programu Kształcenia (na zakończenie kształcenia w Szkole)
docx
Informacja na temat raportu z realizacji IPB po trzecim roku kształcenia
pdf
Pismo okólne nr 4 Prorektora UJ ds. współpracy międzynarodowej w sprawie: zmian w procedurze zakupu biletów na wyjazdy zagraniczne
docx
Raport po odbyciu tutorialu
docx
Wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej
docx
Wniosek o przyznanie punktów ECTS
docx
Wzór projektu Indywdualnego Planu Badawczego w SDNH UJ
pdf
Punkty ECTS za aktywność naukową związaną z realizacją indywidualnego planu badawczego
docx
Wniosek o powołanie Komitetu Doktorskiego w SDNH UJ
docx
Wniosek do Rady Dyscypliny o wyznaczenie lub zmianę promotora w SDNH UJ
docx
Wniosek o tutorial
pdf
Regulamin praktyk dydaktycznych (obowiązuje od roku akademickiego 2022/2023)
docx
Formularz zgłoszenia odbycia praktyk dydaktycznych (obowiązuje od roku akademickiego 2022/2023)
pdf
Prezentacja Promotorzy w SDNH UJ
pdf
Prezentacja Doktoranci w SDNH UJ - Bootcamp 17.10.2022
pdf
Prezentacja Doktoranci SDNH UJ - Bootcamp 18.10.2022
pdf
Pakiet informacyjny dla Doktorantów

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту