Перейти до основного змісту

Навіґативний ланцюжок Навіґативний ланцюжок

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Skip banner

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Aktualności!

Читати ще o

Читати ще o

Читати ще o

W najbliższych tygodniach nastąpi ostateczne przeniesienie siedziby Szkoły z ul. Czapskich 4 na Rynek 34. Doktoranci i osoby związane ze Szkoły uzyskają znakomite zaplecze lokalowe z pięknym widokiem na Sukiennice. 

Na ostatnim posiedzeniu Rady Szkoły w dniu 10 lutego 2022 roku przyjęto szereg zmian dotyczących funkcjonowania Szkoły. Niedługo Senat UJ zajmie się Regulaminem naszej Szkoły.

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

Znajdziecie Nas też tutaj!

Відображення мережевого вмісту Відображення мережевого вмісту

16 kwietnia 2020 dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ był gościem Kolokwiów Humanistycznych!

16 kwietnia 2020 dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ był gościem Kolokwiów Humanistycznych!

Tytuł wystąpienia: Jak to jest słyszeć obiekty i kształty. O nabywaniu doświadczenia substytucji sensorycznej z wykorzystaniem urządzenia Colorophone

Abstrakt: Substytucja sensoryczna polega na dostarczeniu informacji dostępnej zazwyczaj dzięki jednemu ze zmysłów (np. wzroku) z wykorzystaniem innego zmysłu (np. słuchu albo dotyku). Systemy substytucji sensorycznej zostały wprowadzone, aby pozwolić osobom niewidomym doświadczać bodźców, które inaczej byłyby dla nich niedostępne. Przykładowo, dzięki zastosowaniu prostego sensora barwy możemy rozpoznać kolor, a następnie, za pomocą prostego algorytmu, przekształcić informację o kolorze w bodziec słuchowy. Większość badań poświęconych tej tematyce dotyczy użyteczności systemów substytucji sensorycznej, a także zmian neuronalnych obserwowanych u osób, które posługują się tego typu systemami. Urządzenia substytucji sensorycznej mogą być używane do różnych celów, np. rozpoznania obiektów, ich kształtów, reprezentowania barw czy nawigacji w przestrzeni. W ramach wystąpienia przestawię wstępne wyniki 3 miesięcznego badania podłużnego z udziałem widzących osób badanych. W badaniach zastosowaliśmy nowe urządzenie przekładające informację wizualną na słuchową opracowane w Norwegian University of Science and Technology: Colorophone. Trening substytucji prowadzony był w wirtualnym środowisku badawczym, które stworzyliśmy dla celów tego badania. Efekty uczenia były badane w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem zadań detekcji i orientacji. Wyniki wskazują, że urządzenie, mimo że stworzono je w celu substytucji informacji o kolorze, pozwala na rozpoznawanie innych prostych charakterystyk wizualnych obiektów, takich jak ich kształt lub orientacja w przestrzeni. Dyskusji poddane zostaną charakterystyki doświadczenia substytucji z wykorzystaniem Colorophone oraz rola interakcji ze środowiskiem. Nabywaniu doświadczenia substytucji. Zaprezentuje również wstępne wyniki opisanego wyżej treningu z wykorzystaniem miar fMRI w trakcje prezentacji bodźców słuchowych powiązanych w procedurze uczenia z kolorami.

Link do wystąpienia jest tutaj!