Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium do Interdyscyplinarnego i międzydziedzinowego programu doktorskiego w ramach grantu dr hab. Marty Smagacz-Poziemskiej, prof. UJ

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych (dalej: SDNH) ogłasza konkurs dla wniosków na jedno miejsce w Interdyscyplinarnym i międzydziedzinowym Programie Doktorskim w ramach projektu „Normalność w warunkach niepewności. Perspektywa prakseologiczna w badaniach (re)produkcji 'normalnego' życia miejskiego” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (OPUS 21, kierowniczka: dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ). 

Formalne warunki wstępne udziału w postępowaniu rekrutacyjnym 

O przyjęcie do szkoły doktorskiej może ubiegać się osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na dowolnym kierunku oraz osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy. 

Planowany czas realizacji projektu: 01.03.2022 - 28.02.2026

Termin ogłoszenia konkursu: 25 stycznia 2022

Początek zatrudnienia: 1 kwietnia 2022

W razie dodatkowych pytań oraz chęci otrzymania skróconego opisu projektu, proszę o kontakt: marta.smagacz-poziemska@uj.edu.pl

Streszczenie popularnonaukowe: 520906-pl.pdf (ncn.gov.pl)

Z powodu czasowej niedostępności system IRK komplet dokumentów aplikacyjnych (w formacie pdf) należy przesłać mailem na adres:  marta.smagacz-poziemska@uj.edu.pl

Wzory dokumentów dostępne są na stronie SDNH: Dokumenty do pobrania - Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych - Uniwersytet Jagielloński (uj.edu.pl)

Pliki do pobrania
pdf
Ogólne informacje o projekcie
pdf
Kalendarz rekrutacji
pdf
Komisja rekrutacyjna
pdf
Kryteria rekrutacji
docx
Klauzula RODO