Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dlaczego program STER?

Systemowe wsparcie umiędzynarodowienia polskich szkół doktorskich w zakresie:

 • doskonalenia jakości kształcenia oraz jakości badań naukowych
 • zwiększenia mobilności międzynarodowej doktorantów i kadry
 • wspierania długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich
 • pozyskania doktorantów oraz promotorów z zagranicy
 • wypłaty stypendiów doktorantom realizującym projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree
 • realizacji projektów badawczych o charakterze międzynarodowym

Jakie działania są objęte programem?

 • działania związane z pozyskaniem zagranicznych doktorantów
 • wypłata stypendiów NAWA dla najlepszych doktorantów realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree
 • wsparcie zagranicznej mobilności najlepszych doktorantów w wymiarze od 1 do 10 miesięcy, realizujących kształcenie w szkole doktorskiej
 • rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją „w domu”
 • działania związane z rozwijaniem współpracy międzynarodowej szkół doktorskich
 • działania związane z merytorycznym zarządzaniem Projektem