Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Andrzej Mania:Ład Międzynarodowy – mechanizmy przekształcania

Prof. dr hab. Andrzej Mania:Ład Międzynarodowy – mechanizmy przekształcania

Głównym motywem podjęcie debaty w tej sprawie jest widoczny upadek mechanizmów, które budowały zracjonalizowany i w pewnym stopniu zrozumiały porządek. Można zapytać, czy ład międzynarodowy to stan idealny, czy konstrukcja teoretyczna dotycząca relacji podmiotów międzynarodowych. Nauka podejmuje z pewnym trudem proces definiowania tego zjawiska. Dla Johna Mearsheimera, „jest to zorganizowana grupa instytucji międzynarodowych, która ułatwia zarządzanie interakcjami między państwami członkowskimi”. (Bound to Fail. The Rise and Fall of the Liberal International Order, “International Security”, 2019, nr 4, s. 7-50). Zainteresowanie nauki dotyczy mechanizmów tworzenia i zmiany ładu, który da się zaobserwować na przestrzeni dziejów. Czy ład powstaje z naturalnych procesów, czy jest produktem woli mocarstw. Wokół tych pytań skoncentrujemy nasze rozważania, a jest przecież dla każdego oczywiste, że dziś wojna jest dramatycznym procesem kreowania nowego porządku. To także problem do refleksji analitycznej.