Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci programu Nauki o kulturze i religii

Tytuł rozprawy doktorskiej

Peace in the making: Alternative mechanisms of civilian peace-building in the context of postcolonial, conflict-plagued Kashmir valley by revisiting the notions of liberal peace and state building.

Promotor

dr hab. Agnieszka Kuszewska, prof. UJ - Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ
dr Kamila Junik-Łuniewska - Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ - współpromotor

Komitet doktorski

Zespół oceniający

Tytuł rozprawy doktorskiej

Homoseksualizm w obozach koncentracyjnych. Perspektywa polska. 
Eng.: Homosexuality in Concentration Camps. The Polish Perspective.

Promotor

dr hab. Roma Sendyka, prof. UJ – Wydział Polonistyki UJ

Komitet doktorski

prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz – Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ
prof. dr hab. Grzegorz Niziołek –  Wydział Polonistyki UJ

Tytuł rozprawy doktorskiej

Communitas w sieci. Internetowe społeczności fanów festiwali muzycznych jako społeczności liminalne. 
Eng.: Communitas in the Web. Music festivals’ online fan communities as liminal communities.

Promotor

dr hab. Monika Banaś, prof. UJ - Instytut Studiów Międzykulturowych UJ
dr Franciszek Czech - Instytut Studiów Międzykulturowych UJ - promotor pomocniczy

Zespół oceniający

prof. Cezary Galewicz - Kierownik Programu Doktorskiego
prof. Lech Trzcionkowski - przedstawiciel Rady Szkoły

Tytuł rozprawy doktorskiej

Cavallero de prestar. Etos rycerski na Półwyspie Iberyjskim w XII–XIII w. w świetle Pieśni o Cydzie oraz innych wybranych poematów epickich. 
Eng.: Cavallero de prestar. The Chivalric Ethos in the Iberian Peninsula of the 12th and 13th c. in the light of the Cantar de mio Cid and other selectedepic poems.

Promotor

dr hab. Anna Waśko, prof. UJ –  Instytut Historii UJ
prof. Alberto Montaner Frutos – Departamento de Filología Española de la Universidad de Zaragoza - współpromotor

Komitet doktorski

dr Rozalia Kośmider-Sasor – Instytut Filologii Romańskiej UJ
dr hab. Rafał Hryszko – Instytut Historii UJ

Tytuł rozprawy doktorskiej

Sny i epifanie w świecie późnego antyku. Porównawcze studium doświadczeń religijnych pogan i chrześcijan w perspektywie kognitywistycznej. Eng.: Dreams and epiphanies in the Late Antiquity. A cognitive approach to the religious experiences of Pagans and early Christians.

Promotor

dr hab. Lech Trzcionkowski - Instytut Religioznawstwa UJ

Komitet doktorski

dr hab. Robert Wiśniewski - Instytut Historyczny UW
dr Maciej Czeremski - Instytut Religioznawstwa UJ

Tytuł rozprawy doktorskiej

Ngakpa: Niemonastyczny system inicjacji w buddyzmie tybetańskim Eng.: Ngakpa: Non-monastic Initiation System in Tibetan Buddhis

Promotor

dr hab. Tomasz Sikora - Instytut Religioznawstwa UJ

Komitet doktorski

dr hab. Joanna Grela, prof. UJ - Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ
dr Robert Czyżykowski - Instytut Religioznawstwa UJ

Tytuł rozprawy doktorskiej

Ewangelia Marcjona a kanoniczni synoptycy: nowa próba rozwiązania problemu zależności

Promotor

prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk – Instytut Religioznawstwa UJ

Komitet doktorski

dr hab. Tomasz Sikora, prof. UJ – Instytut Religioznawstwa UJ
dr hab. Lech Trzcionkowski, prof. UJ – Instytut Religioznawstwa UJ

Tytuł rozprawy doktorskiej

Obrzędowość publiczna jako konstytutywny element religijności na Podhalu w świetle lokalnej koncepcji honoru. 
Eng.: Public ritual as a constitutive element of religiosity in Podhale in the light of the local concept of honour

Promotor

dr hab. Dominika Motak, prof. UJ – Instytut Religioznawstwa UJ
dr Stanisława Trebunia-Staszel – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ - promotor pomocniczy

Komitet doktorski

dr hab. Anna Niedźwiedź, prof. UJ – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
dr hab. Maciej Rak, prof. UJ – Katedra Historii Języka i Dialektologii UJ