Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci programu Historia

Temat rozprawy doktorskiej

"Użyteczny człowiek" w systemie politycznym Rzeczpospolitej Wazów. Eng.: "Useful man" in the political system of Polish-Lithuanian Commonwealth from 1587-1668.

Promotor

dr hab. Marek Ferenc, prof. UJ - Zakład Historii Polski Nowożytnej, Instytut Historii UJ
 

Komitet doktorski

dr hab. Jarosław Stolicki, prof. UJ - Zakład Historii Polski Nowożytnej, Instytut Historii UJ
dr hab. Wojciech Krawczuk, prof. UJ - Zakład Archiwistyki i Metod Kwantytatywnych, Instytut Historii UJ

Temat rozprawy doktorskiej

Reakcje pogańskie w Europie środkowo-wschodniej we wczesnym średniowieczu (X-XI w.)
Eng.: Pagan reactions in East-Central Europe in early Middle Ages (10th-11th centuries).

Promotor

dr hab. Wojciech Mruk, prof. UJ – Instytut Historii UJ

Komitet doktorski

prof. dr hab. Stanisław Sroka – Instytut Historii UJ
prof. dr hab. Krzysztof Ożóg – Instytut Historii UJ

Temat rozprawy doktorskiej

Prasa polonijna w Brazylii 1892-1920. 
Eng.: Press of the Polish diaspora in Brazil 1892-1920.

Promotor

dr hab. Jan Lencznarowicz, prof. UJ – Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ
dr Krzysztof Smolana - Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika - promotor pomocniczy

Komitet doktorski

prof. dr hab. Jerzy Brzozowski – Instytut Filologii Romańskiej UJ
prof. dr hab. Adam Walaszek – Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ