Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziecie Nas też tutaj!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kolokwia Humanistyczne zostały zawieszone!

Kolokwia Humanistyczne zostały zawieszone!

Kolokwia Humanistyczne w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ zostały zawieszone aż do Świąt Wielkiej Nocy - 13 kwietnia 2020 r.

​​Kolokwia Humanistyczne w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ zostały zawieszone aż do Świąt Wielkiej Nocy - 13 kwietnia 2020 r.
 
W związku z Zarządzeniem nr 24 Rektora UJ w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/144765323/zarz_24_2020.pdf/0707a508-358d-41a7-97ca-f2664c4c7b34), 
dotyczącym przeciwdziałaniu wobec zagrożenia koronawirusem, odwołane zostały wszelkie konferencje, imprezy o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet Jagielloński, a w tym zawieszone zostały Kolokwia humanistyczne w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ.
 
Zaplanowane Kolokwia humanistyczne zostanie przesunięte na inny okres, o którym zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani, jak tylko zostanie ustalony nowy termin.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zapraszamy wszystkich Doktorantów i pracowników naukowych na pierwsze spotkanie z cyklu "Kolokwiów Humanistycznych" w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ.
 
Pierwsze Kolokwium, podczas którego prof. dr hab. Ryszard Nycz (Wydział Polonistyki UJ) wygłosi wykład pt. "W poszukiwaniu formuły kultury współczesnej: kultura udziału i jej dominanty", odbędzie się w czwartek, 12 marca 2020 r. o godz. 15.00 w sali 52 w Collegium Novum.
 
Streszczenie:
W części pierwszej wykładu autor proponuje rozważenie specyfiki współczesnego doświadczenia kulturowego w relacji do jego wcześniejszych modeli: obiektywistycznej kultury nowoczesnej oraz ponowoczesnej kultury partycypacji. W części drugiej natomiast zostanie zarysowany program badań nad współczesną kulturą udziału w perspektywie czterech dominujących jej własności: pasywności, teraźniejszości (recentywności), immersywności oraz testymonialności.
 
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Kolokwiach Humanistycznych w naszej Szkole Doktorskiej, które będą odbywały się co dwa tygodnie.
Z góry uprzejmie dziękujemy za przekazanie zaproszenia osobom zainteresowanym.
 
W załączeniu plakat do pobrania.
 
Pliki do pobrania
pdf
I Kolokwium humanistyczne w SDNH UJ