Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ocena śródokresowa

Ocena śródokresowa jest częścią procesu kształcenia w szkołach doktorskich i została wprowadzona w ustawie o nauce i szkolnictwie wyższym z 2018 roku. Dla czteroletnich programów kształcenia przypada w bliskości 24 miesiąca (po 24 miesiącu), natomiast w trzyletnich programach kształceniach między 18 a 24 miesiącem. 
 
​Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych jako wiodący ośrodek kształcenia Doktorantów przykłada wielką wagę do procedury przeprowadzenia oceny, jej jakościowego wymiaru, jak również wyniesionych z tej oceny doświadczeń, tak dla Doktorantów, jak i Szkoły.
Do 30 kwietnia 2021 zostanie ogłoszony harmonogram oceny z kamieniami milowymi. W tym harmonogramie znajdą się daty organizujące proces oceny. Jednocześnie, w załącznikach znajduje się zaopiniowany Regulamin wraz z załącznikami.
Pliki do pobrania
pdf
Regulamin oceny śródokresowej
pdf
Zmieniony Regulamin oceny śródokresowej zaopiniowany przez Radę Szkoły 17 czerwca 2021
pdf
Komisje do oceny śródokresowej (powołanie 25.06.2021) - dostęp po zalogowaniu
pdf
Formularz wniosku o powołanie komisji do przeprowadzenia oceny
pdf
Formularz powołania przewodniczącego komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej
pdf
Formularz powołania członka komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej
docx
Formularz raportu z realizacji IPB
pdf
Wzór uchwały w sprawie oceny śródokresowej
pdf
Formularz opinii członka komisji oceny śródokresowej
pdf
Formularz protokołu z posiedzenia komisji powołanej do przeprowadzenia oceny śródokresowej
docx
Formularz odwołania od wyniku oceny śródokresowej
pdf
Informacja na temat raportu z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego
pdf
Harmonogram oceny śródokresowej
pdf
Zmiana w harmonogramie oceny śródokresowej z dnia 20 maja 2021 roku
pdf
Harmonogram posiedzeń komisji ds. oceny śródokresowej (po zalogowaniu)