Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony

Drogi przenikania zapożyczeń greckich i łacińskich do języka staropolskiego: leksyka z dziedziny życia duchowego (uj.edu.pl) 

Promotor/Promotorzy: dr hab. Hubert Wolanin, prof. UJ

Promotor pomocniczy: dr Dariusz Piwowarczyk

Data obrony: 2023-12-01 godzina 12:00

Miejsce obrony: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Rynek Główny 34, II piętro, 31-010 Kraków, sala nr 1

Sposób przeprowadzenia obrony: stacjonarny

Szczegóły obrony doktoratu są dostępne pod adresemRozprawy doktorskie - Biuletyn Informacji Publicznej (uj.edu.pl)

 Tempo czytania ze zrozumieniem w języku polskim jako rodzimym i obcym - studium porównawcze (uj.edu.pl)

Promotor/Promotorzy: dr hab. Anna Seretny, prof. UJ

Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Banach

Data obrony: 2024-01-15 godzina 12:00

Miejsce obrony: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Rynek Główny 34, II piętro, 31-010 Kraków, sala nr 1

Sposób przeprowadzenia obrony: stacjonarny

Szczegóły obrony doktoratu są dostępne pod adresem: https://rozprawy-doktorskie.bip.uj.edu.pl/nauki-humanistyczne/-/journal_content/56_INSTANCE_GsjbmWqYXrfn/143381600/154864519

 Ewangelia Marcjona a kanoniczni synoptycy. Nowa próba rozwiązania problemu zależności (uj.edu.pl)

Promotor/Promotorzy: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk

Data obrony: 2024-02-13 o godz. 12:00

Miejsce obrony: Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, sala 10a, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków

Sposób przeprowadzenia obrony: stacjonarny 

Szczegóły obrony doktoratu są dostępne pod adresem: Nauki o kulturze i religii - Rozprawy doktorskie - Biuletyn Informacji Publicznej (uj.edu.pl)

 Ewy Lipskiej idiom samotności. Wariacje auto(bio)graficzne (uj.edu.pl) 

Promotor/Promotorzy: prof. dr hab. Ryszard Nycz

Data obrony: 2024-04-26 o godz. 13:30

Miejsce obrony: Wydział Polonistyki UJ, ul. Gołębia 16, sala nr 42

Sposób przeprowadzenia obrony: stacjonarny 

Szczegóły obrony doktoratu są dostępne pod adresem: Rozprawy doktorskie - Biuletyn Informacji Publicznej (uj.edu.pl)