Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Monika Kostera: Badania etnograficzne organizacji

Prof. Monika Kostera: Badania etnograficzne organizacji

Etnografia pracy jest podejściem metodologicznym do badań organizacji opartym na zasadach charakterystycznych dla antropologii kulturowej i etnologii. Jest zapisem życia codziennego w miejscu pracy. Człowiek współczesny przeznacza dużą część swojego czasu i energii na pracę. Organizacje zatrudniające są stałym elementem życia codziennego w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Celem wykładu jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi założeniami i zastosowaniami podejścia w naukach organizacji i zarządzania.

Zdjęcie pochodzi ze strony https://kultura.uj.edu.pl/pracownicy/monika-kostera