Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka: Interdyscyplinarne i międzynarodowe badania archeologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Pafos na Cyprze - wybrane aspekty

Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka: Interdyscyplinarne i międzynarodowe badania archeologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Pafos na Cyprze - wybrane aspekty

Abstrakt

Badania prowadzone są na na terenie starożytnego miasta Nea Pafos, które przez długie lata było stolicą wyspy (od ok. 200 p.n.e. do ok. 350 n.e.). Jest to jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych na Cyprze a jego zabytki wpisane są (wraz ze słynnym sanktuarium Afrodyty w Starej Pafos) na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Badania  początkowo koncentrowały się na Agorze, czyli rynku miasta, a później również objęły inne jego obszary.  Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod prowadzenia i dokumentowania badania prowadzone w ramach Paphos Agora Project stały się jednymi z najbardziej zaawansowanych technologicznie i metodologicznie polskich badań za granicami kraju, na poziomie dorównującym najlepszym ekspedycjom archeologicznym z USA i Europy Zachodniej. 

Bio

Ukończyła studia z zakresu archeologii śródziemnomorskiej na UJ. Po studiach została zatrudniona jako asystentka w Instytucie Archeologii UJ, z którym związała całą swoją karierę naukową. Obroniła pracę doktorską w 1986 roku (promotor: M.L. Bernhard) i rozprawę habilitacyjną w 1995 roku.
W 2002 roku uzyskała tytuł naukowy profesora. W roku 2003 została zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Archeologii UJ, a od roku 2013 zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego.
W roku 2005 objęła kierowanie Zakładem Archeologii Klasycznej IA UJ.

 

Opis oraz zdjęcie pochodzą ze strony https://archeo.uj.edu.pl/struktura/klasyczna/epapuci-wladyka