Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Piotr Marecki, Prof. UJ: Praktyka i eksperyment. Laboratoryjny model humanistyki

Dr hab. Piotr Marecki, Prof. UJ: Praktyka i eksperyment. Laboratoryjny model humanistyki

 

Wykład z zakresu badań nad kulturą cyfrową, cyfrową humanistyką, nauką o laboratoriach. Wykład w znacznej mierze opieram na swojej książce pod tytułem "Praktyka i eksperyment. Laboratoryjny model humanistyki" (Wydawnictwo UJ, Kraków 2019). Opowiem o doświadczeniach z wizyt w laboratoriach kultury cyfrowej (The Trope Tank, MIT; The Media Archeology Lab, University of Colorado; The Electronic Literature Lab, WSUV) oraz tworzenia laboratorium kultury cyfrowej (UBU lab, UJ). Opowiem o pracy w grupie z osobami reprezentującymi różne dyscypliny (programistami, artystami, praktykami), o pracy ze sprzętem (często bardzo unikalnym). Skupię się na eksperymentach, opiszę błędy, wypracowane narzędzia, artefakty. Postaram się omówić na czym - w przypadku używania laboratorium jako narzędzia badawczego w humanistyce - polega przejście od teorii do praktyki, od opisu do produkcji, od tekstu do artefaktów.

 

Piotr Marecki – pracuje jako profesor w Instytucie Kultury UJ, gdzie kieruje UBU labem (ubulab.edu.pl). Interesuje się mediami cyfrowymi, przede wszystkim literaturą elektroniczną i demosceną. Wydawca, producent i wytwórca utworów cyfrowych. Współtwórca i szef wydawnictwa Korporacja Ha!art (ha.art.pl). Postdok na Massachusetts Institute of Technology (2013-14), był także profesorem wizytującym w Media Archaeology Lab na Uniwersytecie Colorado w Boulder (USA), na Uniwersytecie w Rochester (USA), Uniwersytecie w Bergen (Norwegia) oraz w Smolny College w Sankt Petersburgu (Rosja). Wspólnie z autorami i autorkami z kilku krajów opublikował m.in. tomik poezji generatywnej "2X6" (2016). Jest także twórcą "Wierszy za sto dolarów" (2017) napisanych przez Mechaniczne Turki Amazona, wierszy flarf "Niepodległa Google" (2018), literackiego bota na Twitterze - "Cenzobot" (2019) czy "Polski przydrożnej" (2020). Ostatnie publikacje naukowe: "Demoscena ZX Spectrum" (2019 wraz z Yerzmyeyem i Hellbojem), "Między kartką a ekranem. Cyfrowe eksperymenty z medium książki w Polsce" (2018), "Gatunki cyfrowe" (2018).

Więcej https://kultura.uj.edu.pl/pracownicy/piotr-marecki