Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Sławomir Kadrow: Organizacja społeczna i zmiana w prehistorii

Prof. dr hab. Sławomir Kadrow: Organizacja społeczna i zmiana w prehistorii
Referat przytacza rozwój zasadniczych koncepcji społeczeństwa i źródeł oraz mechanizmów zmiany jako istotnych elementów rekonstrukcji procesów i zdarzeń w studiach nad pradziejami. Uwidacznia się wyraźny związek metafory społeczeństwa jako biologicznego organizmu z tendencjami do scjentyfikacji archeologii oraz koncepcji stanowienia lub stawania się społeczeństwa z tendencjami jej humanizacji. Między wielkimi procesami a małymi zdarzeniami pozostaje luka trudna do wypełnienia.