Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ: Nowe technologie biomedyczne a zmiana wartości

Dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ: Nowe technologie biomedyczne a zmiana wartości
Postęp w badaniach oraz technologiach biomedycznych rodzi niekiedy wątpliwości etyczne, a nawet postulaty ograniczenia możliwości prowadzenia danego typu badań naukowych czy wręcz zdelegalizowania danej technologii. W ostatnich latach wątpliwości tego typu pojawiały się na przykład przy okazji odkrycia techniki edytowania genomu CRISPR lub udoskonalania technologii pozwalających tworzyć genetycznie zmodyfikowane zwierzęta, chimery ludzko-zwierzęce czy ludzkie organoidy mózgowe. Ocena takich odkryć jest tym trudniejsza, że nowe technologie biomedyczne nie tylko poszerzają nasze rozumienie świata, ale też modyfikują powszechnie akceptowane wartości. W swoim wystąpieniu pokażę, w jaki sposób wypracowane w ostatnich latach przez filozofów narzędzia teoretyczne – w szczególności w trakcie dyskusji dotyczących tzw. zasady ostrożności i niepewności normatywnej – pomagają w rozstrzyganiu praktycznych dylematów dotyczących regulowania badań naukowych w biomedycynie. Będę argumentował za tym, że przy ocenie nowych technologii biomedycznych decydenci powinni zwracać uwagę nie tylko na niepewność empiryczną (np. jakie mechanizmy biologiczne zachodzą w organoidach mózgowych), ale także normatywną (np. jaka koncepcja statusu moralnego jest "właściwa"). Wskażę także na racje za tym, by w tego typu sytuacjach uwzględniali oni także inne doktryny normatywne niż te, które osobiście wydają im się najbardziej "trafne" czy "właściwe".