Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Inga Iwasiów: Własne izolatki

Prof. dr hab. Inga Iwasiów: Własne izolatki
Pisanie w kryzysie ma niewątpliwy aspekt terapeutyczny oraz wytwarza prowizoryczne kopie przeżyciowe (umożliwia zarówno życie dalej, jak i w samym kryzysowym momencie). Najczęściej jednak zostaje odłożone w czasie i już zinterpretowane. Doświadczenie biograficzne, narzędzie właściwe sztuce, jest także metodą poznawczą. Planowany wykład będzie refleksją nad autoetnograficznymi i autobiograficznymi aspektami pracy naukowej.
 

Prof. dr hab. Inga Iwasiów - Literaturoznawczyni, pisarka, krytyczka. Zajmuje się literaturą XX wieku, regionalizmem, zastosowaniem teorii feministycznych w praktykach lekturowych. Dyrektorka Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, redaktor naczelna Szczecińskiego Dwumiesięcznika Literackiego „Pogranicza”, członkini Komitetu Nauk o Literaturze PAN oraz SPP. Najważniejsze publikacje: Opowieść i milczenie. O prozie Leopolda Tyrmanda (Szczecin 2000); Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie (Warszawa 2004, 2008); Rewindykacje. Kobieta czytająca dzisiaj (Kraków 2001); Parafrazy i reinterpretacje. Wykłady z teorii i praktyki czytania (Szczecin 2004); Smaki i dotyki (opowiadania, Warszawa 2006); Miłość (wiersze, Szczecin 2000). Wydana w 2008 roku powieść Bambino znalazła się w finałach literackich nagród Gdynia, Cogito, Nike, Angelus. W marcu 2010 ukaże się powieść Ku słońcu. W 2008 przygotowała do druku prace zbiorowe Prywatne/publiczne. Gatunki pisarstwa kobiecego oraz z Arletą Galant Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009. Idee, ideologie, metodologie.