Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ: Jak to jest słyszeć obiekty i kształty. O nabywaniu doświadczenia substytucji sensorycznej z wykorzystaniem urządzenia Colorophone

Dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ: Jak to jest słyszeć obiekty i kształty. O nabywaniu doświadczenia substytucji sensorycznej z wykorzystaniem urządzenia Colorophone

Podcast z wydarzenia znajduje się tutaj!

Substytucja sensoryczna polega na dostarczeniu informacji dostępnej zazwyczaj dzięki jednemu ze zmysłów (np. wzroku) z wykorzystaniem innego zmysłu (np. słuchu albo dotyku). Systemy substytucji sensorycznej zostały wprowadzone, aby pozwolić osobom niewidomym doświadczać bodźców, które inaczej byłyby dla nich niedostępne. Przykładowo, dzięki zastosowaniu prostego sensora barwy możemy rozpoznać kolor, a następnie, za pomocą prostego algorytmu, przekształcić informację o kolorze w bodziec słuchowy. Większość badań poświęconych tej tematyce dotyczy użyteczności systemów substytucji sensorycznej, a także zmian neuronalnych obserwowanych u osób, które posługują się tego typu systemami. Urządzenia substytucji sensorycznej mogą być używane do różnych celów, np. rozpoznania obiektów, ich kształtów, reprezentowania barw czy nawigacji w przestrzeni. W ramach wystąpienia przestawię wstępne wyniki 3 miesięcznego badania podłużnego z udziałem widzących osób badanych. W badaniach zastosowaliśmy nowe urządzenie przekładające informację wizualną na słuchową opracowane w Norwegian University of Science and Technology: Colorophone. Trening substytucji prowadzony był w wirtualnym środowisku badawczym, które stworzyliśmy dla celów tego badania. Efekty uczenia były badane w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem zadań detekcji i orientacji. Wyniki wskazują, że urządzenie, mimo że stworzono je w celu substytucji informacji o kolorze, pozwala na rozpoznawanie innych prostych charakterystyk wizualnych obiektów, takich jak ich kształt lub orientacja w przestrzeni. Dyskusji poddane zostaną charakterystyki doświadczenia substytucji z wykorzystaniem Colorophone oraz rola interakcji ze środowiskiem. Nabywaniu doświadczenia substytucji. Zaprezentuje również wstępne wyniki opisanego wyżej treningu z wykorzystaniem miar fMRI w trakcje prezentacji bodźców słuchowych powiązanych w procedurze uczenia z kolorami.