Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Prof. Ewdoksia Papuci-Władyka: Digging the UNESCO World Heritage site: Polish past and present research in Nea Paphos on Cyprus.

Prof. Ewdoksia Papuci-Władyka: Digging the UNESCO World Heritage site: Polish past and present research in Nea Paphos on Cyprus.

Kolokwium połączone z wykładem dla Polish Archaeological Institute at Athens

 

Profesor Ewdoksia Papuci-Władyka (Jagiellonian University in Kraków and University of Warsaw) przedstawi wyniki wieloletnich polskich badań prowadzonych na stanowisku Nea Paphos na Cyprze, stanowisku wpisanym do rejestru Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO (Nea Paphos znajduje się na liście UNESCO jako część złożonego z trzech stanowisk kompleksu Pafos). Wykład zaprezentowany będzie w ramach spotkań organizowanych przez Polish Archaeological Institute at Athens, ale udostępniony także dla innych uczestników, w tym słuchaczy Kolokwiów Humanistycznych SDNH UJ.

Link do uczestnictwa: https://tinyurl.com/bdhx54pj